Anasayfa / Mevzuat / Kanunlar / 2527 Sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun

2527 Sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun

Sponsorlu Bağlantılar

25 Eylül 1981 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmiş, 29 Eylül 1981 tarihli Resmi Gazete’de de yayımlanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Kanunun güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Normalde kanunlar uyarınca yabancıların Türkiye’de çalışması bazı şartlara tabi olduğu gibi, bazı meslek ve sanatlar da yabancılara yasaklanmıştır. Aynı şekilde yabancıların kamu kurum ve kuruluşlarında çalışması mümkün olmayıp Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranmaktadır.

Bu Kanun Türk soylu yabancılar için bazı istisnalar getirmiş, onlara bazı konularda kolaylıklar sağlamıştır. Kanunun amacı da zaten Türkiye’de ikamet eden Türk soylu yabancıların ihtiyaç duyulan meslek ve sanatları serbestçe yapabilmelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Teşkilatı hariç olmak üzere kamu, özel kuruluş veya işyerlerinde bu meslek ve sanat dallarında çalıştırılabilmelerine imkan sağlamak olarak açıklanmıştır.

Kanun; Türk soylu yabancıların Türkiye’de çalışmaları, kamu – özel kuruluş veya işyerlerinde çalıştırılabilmelerine izin verilmesi, meslek kuruluş ve sosyal güvenlik kurumları ile ilişkileri, hak ve yükümlülükleri konularındaki düzenlenmeleri kapsamaktadır.

Kanun uyarınca; bunların kanunlarda Türk vatandaşlarının yapabileceği belirtilen meslek, sanat ve işlerde çalışabilme ve çalıştırılabilmeleri için, özel kanunlarda aranan nitelikleri taşımak ve yükümlülükleri yerine getirmek şartıyla, bunlara çalışma izinleri ilgili bakanlıkların görüşleri de alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilir. Bu şekilde çalışma izini verilenlerin, özel kanunlar uyarınca Türk vatandaşları gibi ilgili meslek kuruluşlarına kayıtlarını yaptırmaları zorunlu olup, bunlar girdikleri meslek kuruluşlarının genel kurullarına katılma, seçme ve seçilme dışındaki bütün haklardan yararlanırlar.

Bu Kanuna göre kendilerine izin verilen kişiler, verilen bu izin süresince ikamet ve çalışma ile ilgili kanunların öngördüğü Türk vatandaşı olma şartından istisna tutulurlar, Türkiye’de ikamet ve çalışma için Türk vatandaşı olma şartı aranan konularda, izin süresince bunlar için bu şart aranmaz. Bunların siyasi haklardan yararlanmaları ise mümkün değildir.