Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / Türkiye-Arnavutluk Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Türkiye-Arnavutluk Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Sponsorlu Bağlantılar

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti arsında sosyal güvenlik sözleşmesi 15 Temmuz 1998 tarihinde Tirana’da Arnavutça, Türkçe ve İngilizce dillerinde her üç metin de aynı derecede geçerli olmak üzere ikişer orijinal nüsha olarak düzenlenmiş ve imzalanmış, 9 Kasım 2000 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış, 1 Şubat 2005 tarihinde de yürürlüğe girmiştir.

– Genel Hükümler başlıklı Birinci Bölümünün; 1 inci maddesinde tanımlar, 2 nci maddesinde Sözleşmenin Uygulanacağı Mevzuat, 3 üncü maddesinde Uygulamanın Kapsadığı Kişiler, 4 üncü maddesinde İşlem Eşitliği, 5 inci maddesinde Yardımların İhracı,

– Uygulanacak Mevzuatla İlgili Hükümler başlıklı İkinci Bölümünün 6 ncı maddesinde Kapsam ile ilgili Kurallar,

– Yardımlarla İlgili Hükümler başlıklı Üçüncü Bölümünün Birleştirme başlıklı Birinci Kısmının; 7 nci maddesinde Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi, 8 inci maddesinde Üçüncü Bir Devlet Mevzuatına Göre Geçen Süreler, 9 uncu maddesinde Birleştirilecek Asgari Süre,

– Hastalık ve Analık Yardımları başlıklı İkinci Kısmının; 10 uncu maddesinde Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi, 11 inci maddesinde Sağlık Yardımlarından Yararlanma, 12 nci maddesinde Aylık Sahiplerinin Sağlık Yardımları, 13 üncü maddesinde Önemli Sağlık Yardımları ile Para Yardımları, 14 üncü maddesinde Sağlık Yardımı Masraflarının Ödenmesi, 15 inci maddesinde Analık Yardımları,

– Cenaze Masrafları başlıklı Üçüncü Kısmının; 16 ncı maddesinde cenaze masraflarına hak kazanma şartları,

– Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Yardımları başlıklı Dördüncü Kısmının; 17 nci maddesinde Ödenecek Yardım Miktarının Hesaplanması,

– İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları başlıklı Beşinci Kısmının; 18 inci maddesinde İş Kazalarıyla İlgili Yardımlar, 19 uncu maddesinde Meslek Hastalıklarıyla İlgili Yardımlar,

– İdari ve Tıbbi Kontrol başlıklı Altıncı Kısmının; 20 nci maddesinde maluliyet durumlarının tespiti gereken kimselerin idari ve tıbbi kontrolleri ile ilgili işlemler,

– Dördüncü Bölümünde Çeşitli Hükümler,

– Beşinci Bölümünde Geçici ve Son Hükümler,

düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz