Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / Türkiye-Azerbaycan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Türkiye-Azerbaycan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Sponsorlu Bağlantılar

Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında sosyal güvenlik sözleşmesi; 17 Temmuz 1998 tarihinde Ankara’da, her iki metin de eşit derecede geçerli olmak üzere Türkçe ve Azerbaycan dillerinde düzenlenerek aynı gün imzalanmış, 9 Ekim 2000 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış, 9 Ağustos 2001 tarihinde de yürürlüğe girmiştir.

Sözleşmenin;

– Genel Hükümler başlıklı Birinci Bölümünün; 1 inci maddesinde Esas Tanımlar, 2 nci maddesinde Sözleşmenin Uygulanacağı Mevzuat, 3 üncü maddesinde Uygulamanın Kapsadığı Kişiler, 4 üncü maddesinde İşlem Eşitliği, 5 inci maddesinde Yardımların İhracı,

– Uygulanacak Mevzuatla İlgili Hükümler başlıklı İkinci Bölümünün; 6 ncı maddesinde emek faaliyetiyle uğraşan kişinin tabi olacağı mevzuat, 7 nci maddesinde geçici olarak diğer ülkeye gönderilen kişinin tabi olacağı mevzuat, 8 inci maddesinde Diplomatik ve Konsolosluk Temsilciliklerini durumu, 9 uncu maddesinde İstisnalar,

– Özel Hükümler başlıklı Üçüncü Bölümünün Hastalık ve Analık Yardımları başlıklı Birinci Kısmının; 10 uncu maddesinde Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi, 11 inci maddesinde Sağlık Yardımlarından Yararlanma, 12 nci maddesinde sağlık yardımı almaya hak kazanan sigortalının diğer ülkede bulunan hak sahiplerinin sağlıktan yararlanma durumu, 13 ünc maddesinde Aylık Sahiplerinin Sağlık Yardımları, 14 üncü maddesinde Protezler ve Önemli Yardımları Para Yardımları, 15 inci maddesinde Analık Yardımları,

– Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Yardımları başlıklı İkinci Kısmının; 16 ıncı maddesinde Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi, 17 nci maddesinde 12 Aydan Az Olan Sigortalılık Süreleri, 18 inci maddesinde Yardımların Hesaplanması,

– İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları başlıklı Üçüncü Kısmının; 19 uncu maddesinde Yardımlar, 20 nci maddesinde iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda meslekte kazanma gücündeki azalma derecesinin tespiti, 21 inci maddesinde Meslek Hastalıklarıyla İlgili Yardımlar, 22 inci maddesinde meslek hastalığının ağırlaşması halinde uygulanacak kurallar,

– Aile Yardımları başlıklı Dördüncü Kısmının; 23 üncü maddesinde Yardımların Belirlenmesi,

– İşsizlik Yardımı başlıklı Beşinci Kısmının; 24 üncü maddesinde İşsizlik Yardımları İçin Gerekli Koşullar,

– Dördüncü Bölümünde Tıbbi Kontrol,

– Beşinci Bölümünde Çeşitli Hükümler,

– Altıncı Bölümünde Geçici Hükümler,

düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz