Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / Türkiye-Çek Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Türkiye-Çek Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Sponsorlu Bağlantılar

Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti arasında sosyal güvenlik sözleşmesi 28 Haziran 2001 tarihinde imzalanmış, 28 Nisan 2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış, 1 Ocak 2005 tarihinde de yürürlüğe girmiştir.

Sözleşmenin;

– Genel Hükümler başlıklı Birinci Bölümünün; 1 inci maddesinde Tanımlar, 2 nci maddesinde Maddi Uygulama Alanı, 3 üncü maddesinde Kişisel Uygulama Alanı, 4 üncü maddesinde İşlem Eşitliği, 5 inci maddesinde Yardımların İhracı, 6 ncı maddesinde Yardımların Birleşmemesi,

– Uygulanacak Mevzuat başlıklı İkinci Bölümünün 7 nci maddesinde Genel Kurallar, 8 inci maddesinde Geçici Görevlendirme, 9 uncu maddesinde Uluslararası Taşımacılık İşletmeleri Personeli, 10 uncu maddesinde Gemi Adamları, 11 inci maddesinde Diplomatik Misyonlar ve Konsolosluk Görevlileri, 12 nci maddesinde Kamu Görevlileri, 13 üncü maddesinde İstisnalar,

– Özel Hükümler başlıklı Üçüncü Bölümünün Hastalık ve Analık Yardımları başlıklı Birinci Kısmının; 14 üncü maddesinde Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi, 15 inci maddesinde Yardımların Sağlanması, 16 ncı maddesinde Aylık Sahiplerinin Sağlık Sigortası ve Yardımları, 17 nci maddesinde Ayni Yardım Masraflarının Geri Ödenmesi,

– Malullük – Yaşlılık ve Ölüm Aylıkları başlıklı İkinci Kısmının; 18 inci maddesinde Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi, 19 uncu maddesinde Yardımların Hesaplanması, 20 nci maddesinde Bir Yıldan Az Sigortalılık Süreleri, 21 inci maddesinde Özel Hüküm,

– Ölüm Yardımı başlıklı Üçüncü Kısmının; 22 nci maddesinde Ölüm Yardımı,

– Meslek Hastalıkları ve İş Kazaları başlıklı Dördüncü Kısmının; 23 üncü maddesinde Her İki Akit Taraf Ülkesinde Aynı Riske Maruz Kalma, 24 üncü maddesinde Meslek Hastalığının Ağırlaşması, 25 inci maddesinde Ayni Yardımlar,

– İşsizlik Yardımları başlıklı Beşinci Kısmının; 26 ncı maddesinde Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi,

– Aile Yardımları başlıklı Altıncı Kısmının 27 nci maddesinde Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi, 28 inci maddesinde Aile Yardımlarının Sağlanması,

– Çeşitli Hükümler başlıklı Dördüncü Bölümünün; 29 uncu maddesinde İdari Önlemler ve İşbirliği, 30 uncu maddesinde Dillerin Kullanılması, 31 inci maddesinde Giderlerden ve Tasdikten Bağışıklık, 32 nci maddesinde Bir Talep veya İtiraz Başvurusunun Verilmesi, 33 üncü maddesinde Üçüncü Kişinin Sorumluluğu, 34 üncü maddesinde Haksız Yere Ödenen Miktarların Geri Alınması, 35 inci maddesinde Ödemede Kullanılacak Para, 36 ncı maddesinde Anlaşmazlıkların Çözümlenmesi,

– Geçici ve Son Hükümler başlıklı Beşinci Bölümünün; 37 nci maddesinde Geçici Hükümler, 38 inci maddesinde Onay ve Yürürlük, 39 uncu maddesinde Sözleşmenin Süresi, 40 ıncı maddesinde Kazanılmış Hakların Korunması,

konuları düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz