Anasayfa / Mevzuat / Tebliğler / Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türk Firmaları İşçilerinin İstisna Akdi Çerçevesinde İstihdamına İlişkin Anlaşmanın Uygulanması Hakkında Tebliğ

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türk Firmaları İşçilerinin İstisna Akdi Çerçevesinde İstihdamına İlişkin Anlaşmanın Uygulanması Hakkında Tebliğ

Sponsorlu Bağlantılar

Türkiye Cumhuriyeti İle Almanya Federal Cumhuriyeti arasında imzalanan Türk Firmaları İşçilerinin İstisna Akdi Çerçevesinde İstihdamına İlişkin Anlaşmanın uygulanması konusunda düzenlenen bu Tebliğ 24 Nisan 2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Mayıs 2004 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, 20 Aralık 1991 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 91/2481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki söz konusu Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Bu Tebliğin yayımlanmasıyla birlikte, aynı konuda daha önce 19 Aralık 2001 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olan tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ, Almanya Federal Cumhuriyeti’nde yerleşik firmalarla istisna akdi yaparak, akdin konusu işin yapımı ve/veya yerine getirilmesi amacıyla, kendi işçisini götürmek isteyen Türk firmalarının uymakla yükümlü oldukları kuralları kapsamaktadır.

Tebliğin Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinde firma ve AFC kavramlarının tanımları yer almaktadır.

Tebliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Tebliğ; Başvuru, İnceleme, İstisna akitlerinde aranacak koşullar, İstisnai durum, SSK tarafından belge tanzimi, Bireysel iş sözleşmesinin yapılması, Tahsis, Teminat aranması, Primlerin ödenmesi, Teminatın İadesi, Teminatın paraya çevrilmesi, Firmaların uyarılması, Masraf karşılığı alınması, Çifte vergilendirme, Yürürlükten kaldırılan mevzuat madde başlıklarından oluşmaktadır.