Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / Türkiye-Danimarka Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Türkiye-Danimarka Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Sponsorlu Bağlantılar

Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka arasında sosyal güvenlik sözleşmesi 13 Aralık 1999 tarihinde, Kopenhag’da Türkçe, Danimarka’ca ve İngilizce dillerinde ve her metin eşit şekilde geçerli olmak üzere hazırlanarak aynı gün imzalanmış, 3 Temmuz 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış, 1 Aralık 2003 tarihinde de yürürlüğe girmiştir.

Sözleşmenin;

– Genel Hükümler başlıklı Birinci Bölümünün; 1 inci maddesinde tanımlar, 2 nci maddesinde sözleşmenin kapsamı, 3 üncü maddesinde sözleşme kapsamında uygulanacak mevzuat, 4 üncü maddesinde diğer ülkede ikamet eden kişi hakkında uygulanacak mevzuat, 5 inci maddesinde bir ülke vatandaşının diğer vatandaşlarının tabi olduğu haklara ve yükümlülüklere aynen tabi olacağı, 6 ncı maddesinde sözleşmenin uygulanmayacağı kişiler, 7 nci maddesinde hakkedilen sigorta yardımlarının diğer ülkede ikamet edildiği gerekçesiyle azaltılamayacağı, 8 inci maddesinde yardımların çakışması, 9 uncu maddesinde 4’üncü maddesinde belirtilen genel kuralın tabi olduğu istisnalar, 10 uncu maddesinde 4 üncü madde hükümlerinin uygulanmayacağı kişiler, 11 inci maddesinde 4 üncü maddenin genel kuralına getirilebilecek başka istisnalar,

– Hastalık ve Analık başlıklı İkinci Bölümünün; 12 nci maddesinde diğer ülkede ikamet eden kişinin hastalık ve analık hallerinde yardıma hak kazanma şartları, 13 üncü maddesinde, 13 üncü maddesinde hastalık ve analık yardımlarına hak kazanmada her iki ülkede geçen sigortalılık sürelerinin dikkate alınabileceği durumlar, 14 üncü maddesinde hastalık ve analık nakdi yardımlarına hak kazanmada dikkate alınacak kazanç, 15 inci maddesinde hastalık veya analıkla ilgili para yardımları almaya hak kazanmış olan kişinin diğer ülkede ikamet etmesi durumu,

– İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları başlıklı Üçüncü Bölümünün; 16 ncı maddesinde meslek hastalığı sonucu meydana gelen malullük derecesinin tespiti, 17 nci maddesinde meslek hastalığının her iki ülkede çalıştıktan sonra meydana gelmesi hali, 18 inci maddesinde meslek hastalığından dolayı yardım alıyorken hastalığın ağırlaşması halinde yapılacak işlemler, 19 uncu maddesinde 14 üncü maddenin iş kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin nakdi yardımların hesaplanmasında kıyas yolu ile uygulanacağı, 20 nci maddesinde iş kazaları ve meslek hastalıkları için günlük para yardımlarının ödenmesinde 15 inci maddenin kıyas yolu ile uygulanacağı,

– Aile Yardımları başlıklı Dördüncü Bölümünün; 21 inci maddesinde Türk vatandaşlarının Danimarka’da ikamet eden çocuklarından dolayı yardıma hak kazanma, 22 inci maddesinde Danimarka vatandaşlarının Türkiye’de ikamet eden çocuklarından dolayı yardıma hak kazanması, 23 üncü maddesinde özel aile ödeneklerine hak kazanma, 24 üncü maddesinde her iki ülke mevzuatına göre aile ödeneğine hak kazanma durumu,

– İşsizlik Sigortası başlıklı Beşinci Bölümünün; 25 inci maddesinde diğer ülkede ikamet eden kişinin işsizlik sigortasından yararlanma durumu, 26 ncı maddesinde

– Yaşlılık, Malüllük, Ölüm Yardımları ve Erken Emeklilik Yardımları başlıklı Altıncı Bölümünün Danimarka Mevzuatınca Sağlanan Yardımlar başlıklı Birinci Kısmının; 26 ncı maddesinde Danimarka mevzuatının uygulanmayacağı durumlar, 27 nci maddesinde erken emeklilik aylığına hak kazanma şartları, 28 inci maddesinde sosyal aylığa hak kazanma şartları, 29 uncu maddesinde 28 inci maddenin birinci paragrafının yürütülmesinde uygulanacak hükümleri 30 uncu maddesinde ek ödenekler ve yardımların Danimarka dışında ikamet eden kişilere ödenme şartları, 31 inci maddesinde ikamet süresinin hesaplanmasında uygulanmayacak hükümler, 32 nci maddesinde her iki ülke mevzuatına göre aylığa hak kazanılması halinde yapılacak işlemler,

– Türk Mevzuatınca Sağlanan Yardımlar başlıklı İkinci Kısmının; 33 üncü maddesinde Türkiye topraklarında ikamet eden Danimarka vatandaşları hakkında uygulanacak mevzuat ve yapılacak işlemler,

– Yedinci Bölüm 34 ila 43 üncü maddelerde Çeşitli Hükümler,

– Sekizinci Bölüm 44 ila 46 ncı maddelerde Son Hükümler,

düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz