Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / Türkiye-Gürcistan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Türkiye-Gürcistan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Sponsorlu Bağlantılar

Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan arasında sosyal güvenlik sözleşmesi 11 Aralık 1998 tarihinde İzmir’de, her iki metin de eşit derecede geçerli olmak üzere Türkçe ve Gürcüce düzenlenerek aynı gün imzalanmış, 7 Haziran 2003 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış, 20 Kasım 2003 tarihinde de yürürlüğe girmiştir.

Sözleşmenin;

– Genel Hükümler başlıklı Birinci Bölümünün; 1 inci maddesinde Tanımlar, 2 nci maddesinde Sözleşmenin Kapsadığı Mevzuat, 3 üncü maddesinde Uygulamanın Kapsadığı Kişiler, 4 üncü maddesinde İşlem Eşitliği, 5 inci maddesinde Yardımların İhracı,

– Uygulanacak Mevzuatla İlgili Hükümler başlıklı İkinci Bölümünün; 6 ncı maddesinde bir Taraf Ülkesinde çalışan şahsın bu faaliyetle ilgili olarak yalnız çalıştığı Ülke mevzuatına tabi olacağı, 7 nci maddesinde bir ülkeden diğerine çalışmak üzere gönderilen şahıs hakkında uygulanacak mevzuat, 8 inci maddesinde Diplomatik ve Konsolosluk Temsilciliklerinin durumları, 9 uncu maddesinde İstisnalar,

– Özel Hükümler başlıklı Üçüncü Bölümünün Hastalık ve Analık Yardımları başlıklı Birinci Kısmının; 10 uncu maddesinde Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi, 11 inci maddesinde Protezler – İlgili Tıbbi Yardımlar ve Para Yardımları, 12 nci maddesinde Analık Halinde İş Göremezlik Ödeneği,

– Malullük – Yaşlılık ve Ölüm Yardımları başlıklı İkinci Kısmının; 13 üncü maddesinde Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi, 14 üncü maddesinde 12 Aydan Az Olan Sigortalılık Süreleri, 15 inci maddesinde Yardımların Hesaplanması,

– İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları başlıklı Üçüncü Kısmının; 16 ncı maddesinde Yardımlar, 17 nci maddesinde iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda meslekte kazanma gücündeki azalma derecesinin tespiti, 18 inci maddesinde Meslek Hastalıklarıyla İlgili Yardımlar, 19 uncu maddesinde meslek hastalığının ağırlaşması durumu,

– Aile Yardımları başlıklı Dördüncü Kısmının 20 nci maddesinde Yardımların Belirlenmesi,

– İşsizlik Yardımı başlıklı Beşinci Kısmının; 21 inci maddesinde İşsizlik Yardımları İçin Gerekli Koşullar,

– Dördüncü Bölümünde Tıbbi Kontrol,

– Çeşitli Hükümler başlıklı Beşinci Bölümünün; 23 üncü maddesinde İdari Anlaşma, 24 üncü maddesinde Bilgi Değişimi ve İdari Yardım, 25 inci maddesinde Vergi – Ücret ve Harçlardan Muafiyet veya İndirim, 26 ncı maddesinde Haberleşme Dili, 27 nci maddesinde Talep – Bilgi ve İtirazların Bildirilmesi, 28 inci maddesinde Yardımların Ödenmesi, 29 uncu maddesinde Anlaşmazlıkların Çözümü,

– Geçici ve Son Hükümler başlıklı Altıncı Bölümünün; 30 uncu maddesinde Geçici Hükümler, 31 inci maddesinde Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi ve Süresi,

düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz