Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / Türkiye-Hırvatistan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Türkiye-Hırvatistan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Sponsorlu Bağlantılar

Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti arasında sosyal güvenlik sözleşmesi 12 Haziran 2006 tarihinde imzalanmış, 30 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış, 1 Haziran 2012 tarihinde de yürürlüğe girmiştir.

Sözleşmenin;

– Genel Hükümler başlıklı Birinci Bölümünün; 1 inci maddesinde Tanımlar, 2 nci maddesinde Sözleşmenin Uygulanacağı Mevzuat, 3 üncü maddesinde Kişisel Uygulama Alanı, 4 üncü maddesinde İşlem Eşitliği, 5 inci maddesinde Yardımların İhracı, 6 ıncı maddesinde Yardımların Birleşmemesi

– Uygulanacak Mevzuat başlıklı İkinci Bölümünün; 7 nci maddesinde Genel Kurallar, 8 inci maddesinde Geçici Görevlendirme, 9 uncu maddesinde Uluslararası Taşımacılık Personeli, 10 uncu maddesinde Gemi Adamları, 11 inci maddesinde Diplomatik Misyonlar ve Konsolosluk Görevlileri, 12 nci maddesinde İstisnalar,

– Özel Hükümler başlıklı Üçüncü Bölümünün Hastalık ve Analık Yardımları başlıklı Birinci Kısmının; 13 üncü maddesinde Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi, 14 üncü maddesinde Diğer Akit Taraf Ülkede Sağlık Yardımlarının Yapılması, 15 inci maddesinde Sigortalının Aile Bireylerine Sağlık Sigortasından Sağlanan Yardımlar, 16 ncı maddesinde Aylık Sahiplerine Sağlık Sigortasından Sağlanan Yardımlar, 17 nci maddesinde Protezler – Büyük Cihazlar ve Büyük Masraf Gerektiren Sağlık Yardımları, 18 inci maddesinde İş göremezlik Ödenekleri, 19 uncu maddesinde Gider İadesi,

– Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Aylıkları başlıklı İkinci Kısmının; 20 nci maddesinde Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi, 21 inci maddesinde Yardımların Hesaplanması, 22 nci maddesinde Bir Yıldan Az Sigortalılık Süreleri,

– Ölüm Yardımı başlıklı Üçüncü Kısmının 23 üncü maddesinde Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi ve Ölüm Yardımlarının Ödenmesi,

– Meslek Hastalıkları ve İş Kazaları başlıklı Dördüncü Kısmının; 24 üncü maddesinde Her İki Akit Taraf Ülkesinde Aynı Riske Maruz Kalma, 25 inci maddesinde Diğer Akit Tarafta Oturma veya Bulunma, 26 ncı maddesinde Meslek Hastalığının Ağırlaşması,

– İşsizlik Yardımları başlıklı Beşinci Kısmının 27 nci maddesinde Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi,

– Çeşitli Hükümler başlıklı Dördüncü Bölümünün 28 inci maddesinde İdari Önlemler ve İşbirliği Usulleri, 29 uncu maddesinde Tıbbi Kontroller, 30 uncu maddesinde Resmi Dillerin Kullanılması, 31 inci maddesinde Giderlerden ve Tasdikten Bağışıklık, 32 nci maddesinde Bir Talep veya İtiraz Başvurusunun Verilmesi, 33 üncü maddesinde Üçüncü Kişinin Sorumluluğu, 34 üncü maddesinde Haksız Yere Ödenen Miktarların Geri Alınması, 35 inci maddesinde Ödemede Kullanılacak Para, 36 ıncı maddesinde Anlaşmazlıkların Çözümlenmesi

– Beşinci Bölümünde de Geçici ve Son Hükümler

düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz