Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / Türkiye-İngiltere Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Türkiye-İngiltere Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Sponsorlu Bağlantılar

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Büyük Britanya ve Şimal İrlanda Birleşik Krallığı arasında sosyal güvenlik sözleşmesi, ANKARA’da 9 Eylül 1959 tarihinde, İngilizce ve Türkçe olarak ve her iki metin aynı derecede muteber bulunmak üzere iki nüsha halinde tanzim edilmiş, 21 Aralık 1960 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış, 1 Haziran 1961 tarihinde de yürürlüğe girmiştir.

Sözleşmenin;

– Tarifler ve Şümul Sahası başlıklı Birinci Bölümünün; 1 inci maddesinde tanımlar, 2 nci maddesinde uygulanacak mevzuat,

– Umumi Hükümler başlıklı İkinci Bölümünün; 3 üncü maddesinde ülkelerden birinin vatandaşının diğer tarafın mevzuatına göre yapılan yardımlardan o tarafın vatandaşı imiş gibi aynı şartlarda faydalanacağı, 4 üncü maddesinde bir ülkeden diğerinde çalışan kişi hakkında uygulanacak mevzuat, 5 inci maddesinde hava veya deniz ulaşım araçlarında çalışanların durumu, 6 ncı maddesinde sözleşme hükümlerinin her iki tarafın dışişleri bakanlığı personeli hakkında uygulanmayacağı, 7 nci maddesinde hastalık, analık, iş kazası ve meslek hastalığı hallerinde iş göremezlik ödeneğine müstehak olup olmadığının tespiti, 8 inci maddesinde istisnalar, 9 uncu maddesinde isteğe bağlı sigortadan yararlanma durumu,

– Hususi Hükümler başlıklı Üçüncü Bölümünün Hastalık – Analık Yardımları ve Cenaze Masrafları başlıklı Birinci Kısmının; 10 uncu maddesinde ülkelerden birinin mevzuatına göre prim ödeme süresinin tamamlamış olan kişinin hastalık ve analık yardımları ile cenaze masraflarını almaya hak kazanacağı, 11 inci maddesinde sigortalının karısının analık yardımlarından yararlanma şartları, 12 nci maddesinde hastalık yardımlarından yararlanma şartları, 13 üncü maddesinde cenaze yardımlarına hak kazanma şartları,

– İhtiyarlık Aylığı başlıklı İkinci Kısmının; 14 üncü maddesinde ihtiyarlık (yaşlılık) aylığına hak kazanma şartları, 15 inci maddesinde aylık almak hakkının doğacağı durumlar, 16 ncı maddesinde aylığa hak kazanan kişinin seçim hakkı, 17 nci maddesinde bir ülkede aylığa hak kazanan kişinin diğer ülkede de aylığa hak kazanma durumu,

– Maluliyet Aylığı başlıklı Üçüncü Kısmının; 18 inci maddesinde yaşlılık aylığıyla ilgili hükümlerin aylıkların mahiyetindeki farkın gerektirdiği değişiklikler saklı kalmak kaydıyla malullük aylığı için de uygulanacağı, 19 uncu maddesinde ülkelerden birinin mevzuatına göre malullük aylığı almaya hak kazanan kişinin diğer ülkedeki durumu, 20 nci maddesinde ödenecek malullük aylığı miktarının tespiti,

– Dul Aylığı ve Yetim Aylığı başlıklı Dördüncü Kısmının; 21 inci maddesinde sözleşmenin 14, 15, 16 ve 17 inci maddelerindeki yaşlılık aylığı ile ilgili hükümlerin dul aylığı, 18 ve 19 uncu maddelerdeki maluliyet aylığı ile ilgili hükümlerin de yetim aylığı uygulanacağı,

– İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları başlıklı Beşinci Kısmının; 22 nci maddesinde ülkelerden birinde bulunan ve o ülke mevzuatına göre iş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle yardım almağa hak kazanmış olan bir kimseni diğer ülkede bulunduğu sırada da bu yardımı almağa hak kazanacağı, 23 üncü maddesinde iş kazasından kaynaklanan maluliyet derecesinin tespiti, 24 üncü maddesinde meslek hastalığından yardıma hak kazanma şartları,

– Umumi Hükümler başlıklı Altıncı Kısmının; 25 inci maddesinde sigortalılık sürelerinin birleştirilmesinde uygulanacak mevzuat, 26 ncı maddesinde ödenecek sigorta yardımlarının hesabında esas alınacak kazanç, 27 nci maddesinde para yardımlarının ödenme şekli, 28 inci maddesinde sigorta yardımlarında bakmakla yükümlü olunan kişiler nedeniyle meydana gelecek artışlar, 29 uncu maddesinde yardım talebinde bulunan kimsenin seçim hakkı,

– Müteferrik Hükümler başlıklı Dördüncü Bölümünün; 30 ila 40 ıncı maddelerinde çeşitli hükümler,

konuları düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz