Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Masraf Karşılıklarının Tespiti ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Masraf Karşılıklarının Tespiti ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Yönetmelik; Türkiye İş Kurumunun verdiği hizmetlerden alınacak masraf karşılıklarının tespiti ve uygulamasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’ın görüşleri alınarak 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 32 nci maddesinin (j) bendine istinaden çıkarılmış, 24 Ocak 2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir. Daha önce 11 Ekim 1987 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü Masraf Karşılıklarının Tespiti ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik ise bu Yönetmelikle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelik, Türkiye İş Kurumu tarafından yerine getirilen hizmetler karşılığında işverenlerden, tarım aracılarından ve özel istihdam bürolarından alınacak masraf karşılıklarını kapsamaktadır. Tahsil edilecek masraflar; işverenler, tarım aracıları ve özel istihdam büroları tarafından talep edilen hizmetlerin yerine getirilmesi için doğrudan ve dolaylı olarak Türkiye İş Kurumu tarafından yapılan harcamaları kapsamaktadır.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliğin;

– Masraf karşılıkları, değerlendirilme ve denetleme başlıklı ikinci bölümünde; hizmetler karşılığı alınacak masraf karşılığı ve miktarı, masraf karşılığını tahakkuk ve tahsil edecek birimler, hizmetin yerine getirilememesi, masraf karşılıklarının değerlendirilmesi, denetleme,

– Çeşitli ve son hükümler başlıklı üçüncü bölümünde; yürürlükten kaldırılan hükümler,

madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.