Anasayfa / Mevzuat / Kanunlar / 4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu

4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu

Sponsorlu Bağlantılar

25 Haziran 2003 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmiş, 5 Temmuz 2003 tarihli Resmi Gazete’de de yayımlanarak, 1 inci maddesinin son fıkrası hariç aynı gün yürürlüğe girmiştir. Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) kuruluş ve teşkilat yasası olup, Kurumun kuruluş, teşkilât, görev ve yetkilerine ilişkin usûl ve esasları düzenlemektedir.

Kanunun güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Türkiye İş Kurumu aslında İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun devamıdır, yani Kurumun adı eskiden bu şekilde geçmekteydi.

Kurumun taşra teşkilatı Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri ile şube müdürlüklerinden oluşmaktayken, 2011 yılında 665 sayılı KHK ile Kurumun teşkilat yapısında önemli değişiklikler yapılmış, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının mevzuattan kaynaklanan ve taşrada yürütülmesi gereken görevlerini yapmak da bu Kuruma verilmiş, buna bağlı olarak taşra teşkilatının ismi Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve hizmet merkezleri olarak yeniden belirlenmiş, Bakanlığın kapatılan bölge (bölge çalışma) müdürlüklerinin görev ve yetkileri de bu müdürlüklere devredilmiştir.

İşsizlik sigortası ve işsizlik ödeneği (işsizlik maaşı) ile ilgili olarak sadece işverenlerden prim tahsilat işlemi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülmekte, diğer tüm iş ve işlemler Türkiye İş Kurumu tarafından yürütülmektedir. Kurum ayrıca çalıştırılması zorunlu olan engelli (özürlü) işçi temini ve işe yerleştirilmesi başta olmak üzere işsizlere iş, eleman arayanlara işçi bulma, mesleki eğitim, iş ve meslek danışmanlığı, işbaşı eğitim, toplum yararına çalışma gibi birçok işlevi yerine getirmektedir. Ayrıca Kurumun internet sitesinde http://www.iskur.gov.tr/ işverenler ve iş arayanlar için üyelik sistemi getirilmiş olup, eleman arayanlar ile iş arayanlar buradan kaydolup taleplerini ileterek kolayca sonuca ulaşabilmektedir (Bkz. İşsizlere ve İş Arayanlara Yönelik İş-Kur Hizmetleri).

665 sayılı KHK ile yapılan değişiklik çerçevesinde hizmet akdi sona eren (işten çıkan veya çıkarılan) kişilerin ücret, izin, kıdem tazminatı gibi konulardaki ihbar ve şikayetlerine de Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri bakmaktadır.

İş arayanların elverişli oldukları işlere yerleştirilmeleri ve çeşitli işler için uygun işçiler bulunmasına aracılık etme görevini yerine getiren Özel İstihdam Büroları da Türkiye İş Kurumu’na bağlı olarak faaliyet göstermektedir.

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu çerçevesinde sendikalarla, grev – lokavt – toplu sözleşme ile ilgili olarak taşrada yürütülmesi gereken bütün iş ve işlemler de aynı şekilde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir.