Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / Türkiye-İsveç Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Türkiye-İsveç Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Sponsorlu Bağlantılar

Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı arasında sosyal güvenlik sözleşmesi 30 Haziran 1978 tarihinde Stokholm’da Türkçe, İsveç’ce ve İngilizce olarak ve her üç dil de aynı ölçüde geçerli olmak üzere üç kopya halinde hazırlanarak aynı gün imzalanmış, 3 Şubat 1981 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış, 1 Mayıs 1981 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. 11 Mart 2012 tarihli ve Resmi Gazete’de de sosyal güvenlik sözleşmesini değiştiren ek sözleşme yayımlanmıştır.

Sözleşmenin;

– Genel Hükümler başlıklı Birinci Bölümünün; 1 inci maddesinde tanımlar, 2 nci maddesinde ülkeler bakımından uygulanacak mevzuat, 3 üncü maddesinde sözleşmenin uygulanacağı kişiler, 4 üncü maddesinde mevzuatın uygulanmasında eşit sayılacak kişiler, 5 inci maddesinde ödenen aylıklar ve diğer nakdi yardımların azaltılamayacağı – tadil edilemeyeceği – durdurulamayacağı veya geri alınamayacağı durumlar, 6 ncı maddesinde üçüncü bir devlet ülkesinde ikamet etmekte olan kişiye yardımların ödenme şekli,

– Uygulanacak Mevzuata İlişkin Hükümler başlıklı İkinci Bölümünün; 7 nci maddesinde sözleşme kapsamına giren şahıslar, 8 inci maddesinde bir ülkeden diğerine gönderilen kişi hakkında uygulanacak mevzuat, 9 uncu maddesinde diplomatik temsilciler – konsoloslar ve elçiler hakkında uygulanacak mevzuat, 10 uncu maddesinde istisnalar, 11 inci maddesinde İsveç’te istihdam edilen Türk işçilerinin isteğe bağlı sigortadan yararlanma durumu,

– Özel Hükümler başlıklı Üçüncü Bölümünün Hastalık – Analık ve Doğum başlıklı Birinci Kısmının; 12 nci maddesinde iki ülkede geçen sigortalılık sürelerinin birleştirilmesi, 13 üncü maddesinde sigortalının diğer ülkede ikamet eden hak sahiplerinin sağlıktan yararlanma durumu, 14 üncü maddesinde aylık almakta olan kimsenin sağlıktan yararlanma durumu,

– Yaşlılık – Malûllük ve Geride Kalan Hak Sahipleri İsveç Mevzuatının Uygulanması başlıklı İkinci Kısmının; 15 inci maddesinde aylıkların ödenmesinde uygulanacak mevzuat, 16 ncı maddesinde İsveç’te ikamet eden Türk vatandaşlarının aylıktan yararlanma durumu, 17 nci maddesinde munzam aylığa hak kazanmış olan Türk vatandaşlarının durumu, 18 inci maddesinde munzam aylığa hak kazanılmasına ilişkin şartın yerine getirilmiş sayılacağı durumlar, 19 uncu maddesinde munzam aylığın ödenmesinde uygulanacak kurallar, 20 nci maddesinde her iki ülkede geçen sigortalılık sürelerinin birleştirilmesi, 21 inci maddede sigortalılık süresini tamamlamış kişi veya bunun hak sahiplerinin aylık yardımlarının tespit edilmesi, 22 nci maddesinde 20 ve 21 inci maddelerin uygulanmasında Türk sigorta kurumlarının uyacağı hususlar, 23 üncü maddesinde Türk mevzuatına göre aylığa hak kazanılması durumu, 24 üncü maddesinde her iki ülke mevzuatına göre aylığa hak kazanan kişinin durumu, 25 inci maddesinde yardımların geri çekilmesi veya indirilmesi durumu,

– İş kazalarıyla ilgili Üçüncü Kısmının; 26 ncı maddesinde iş kazasıyla ilgili yardımlara hak kazanmada uygulanacak mevzuat, 27 nci maddesinde meslek hastalığıyla ilgili yardımlara hak kazanmada uygulanacak mevzuat,

– Aile yardımlarıyla ilgili Dördüncü Kısmının; 28 inci maddesinde çocuk yardımlarından yararlanma şartları,

– Müteferrik Hükümler başlıklı Dördüncü Bölümünün; 29 ila 41 inci maddelerinde ise çeşitli hükümler düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz