Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / Türkiye-Kanada Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Türkiye-Kanada Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Sponsorlu Bağlantılar

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kanada Hükümeti arasında sosyal güvenlik sözleşmesi; 19 Haziran 1998 tarihinde her bir metin eşit geçerlilikte olmak üzere, Türkçe, İngilizce ve Fransızca dillerinde, iki kopya halinde düzenlenmiş ve aynı gün imzalanmış, 21 Ekim 2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış, 1 Ocak 2005 tarihinde de yürürlüğe girmiştir.

Sözleşmenin;

– Genel Hükümler başlıklı Birinci Kısmının; 1 inci maddesinde Tanımlar, 2 nci maddesinde Anlaşmanın Uygulanacağı Mevzuat, 3 üncü maddesinde Uygulamanın Kapsadığı Kişiler, 4 üncü maddesinde İşlem Eşitliği, 5 inci maddesinde Yardımların İhracı,

– Uygulanacak Mevzuat İle İlgili Hükümler başlıklı İkinci Kısmının; 6 ncı maddesinde Kapsam İle İlgili Kurallar, 7 nci maddesinde Kanada Mevzuatı Bakımından Belirli İkamet Sürelerinin Tanımı,

– Yardımlarla İlgili Hükümler başlıklı Üçüncü Kısmının Birleştirme başlıklı Birinci Bölümünün; 8 inci maddesinde Kanada ve Türkiye Mevzuatı Uyarınca Süreler, 9 uncu maddesinde Üçüncü Bir Devlet Mevzuatına Göre Geçen Süreler, 10 uncu maddesinde Birleştirilecek Asgari Süre,

– Kanada Mevzuatı Uyarınca Yardımlar başlıklı İkinci Bölümünün; 11 inci maddesinde Yaşlılık Güvencesi Kanunu Uyarınca Yardımlar, 12 nci maddesinde Kanada Aylık Planı Uyarınca Yardımlar,

– Türk Mevzuatı Uyarınca Yardımlar başlıklı Üçüncü Bölümünün 13 üncü maddesinde Ödenecek Yardım Miktarının Hesaplanması,

– İdari ve Çeşitli Hükümler başlıklı Dördüncü Kısmının; 14 üncü maddesinde İdari Düzenleme, 15 inci maddesinde Bilgi ve Karşılıklı Yardım, 16 ncı maddesinde Vergi – Resim – Ücret ve Harçlardan Muafiyet veya İndirim, 17 nci maddesinde Haberleşme Dili, 18 inci maddesinde Talep – Bildiri ve İtirazların Sunulması, 19 uncu maddesinde Yardımların Ödenmesi, 20 nci maddesinde Sorunların Çözülmesi, 21 inci maddesinde Kanada’nın bir Eyaleti ile Anlaşma,

– Geçici ve Nihai Hükümler başlıklı Beşinci Bölümünün; 22 nci maddesinde Geçici Hükümler, 23 üncü maddesinde Süre ve Sona Erme, 24 üncü maddesinde Yürürlüğe Girme,

konuları düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz