Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / Türkiye-Kebek Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Türkiye-Kebek Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Sponsorlu Bağlantılar

Türkiye Cumhuriyeti ile Kebek arasında sosyal güvenlik sözleşmesi 21 Kasım 2000 tarihinde, Kebek’de her iki metin aynı şekilde geçerli olmak üzere, Türkçe ve Fransızca dillerinde düzenlenmiş ve aynı gün imzalanmış, 18 Şubat 2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış, 1 Ocak 2005 tarihinde de yürürlüğe girmiştir.

Sözleşmenin;

– Genel Hükümler başlıklı Birinci Kısmının; 1 inci maddesinde Tanımlar, 2 nci maddesinde Mutabakatın Kapsadığı Mevzuat, 3 üncü maddesinde Kişisel Uygulama Alanı, 4 üncü maddesinde İşlem Eşitliği, 5 inci maddesinde Yardımların İhracı,

– Uygulanacak Mevzuata İlişkin Hükümler başlıklı İkinci Kısmının 6 ncı maddesinde Genel Kural, 7 nci maddesinde Kendi Hesabına Çalışanlar, 8 inci maddesinde Geçici Görevliler, 9 uncu maddesinde Bir Uluslararası Nakliye Firması Tarafından İstihdam Edilen Gemi veya Uçak Personeli, 10 uncu maddesinde Devlet Hizmeti Gören Kimse, 11 inci maddesinde Tabi Olmaya İlişkin İstisna Hükümleri,

– Yardımlara İlişkin Hükümler başlıklı Üçüncü Kısmının 12 nci maddesinde Sağlanacak Yardımlar, 13 üncü maddesinde Sürelerin Birleştirilmesi İlkesi, 14 üncü maddesinde Kebek Mevzuatı Uyarınca Sağlanacak Yardımlar, 15 inci maddesinde Türk Mevzuatı Uyarınca Sağlanacak Yardımlar, 16 ncı maddesinde Üçüncü Taraf Mevzuatına Göre Geçen Süreler,

– Çeşitli Hükümler başlıklı Dördüncü Kısmının 17 nci maddesinde İdari Düzenleme, 18 inci maddesinde Yardım Talebi, 19 uncu maddesinde Yardımların Ödenmesi, 20 nci maddesinde Bir Talep, Bir Bildirim veya Bir İtirazın Sunulması, 21 nci maddesinde Tıbbi Kontroller, 22 nci maddesinde Gider ve Vizeden Bağışıklık, 23 üncü maddesinde Kişisel Nitelikli Bilgilerin Korunması, 24 üncü maddesinde İdari Yardımlaşma, 25 inci maddesinde 25 Kurumlar Arası Ödemeler, 26 ncı maddesinde Haberleşmeler, 27 nci maddesinde Anlaşmazlıkların Çözülmesi,

– Geçici ve Son Hükümler başlıklı Beşinci Kısmının 28 inci maddesinde Geçici Hükümler, 29 uncu maddesinde Mutabakatın Yürürlüğe Girmesi ve Fesih,

konuları düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz