Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / Türkiye-Libya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Türkiye-Libya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Sponsorlu Bağlantılar

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi arasında sosyal güvenlik sözleşmesi 13 Eylül 1984 tarihinde Trablus’da her iki dilde ikişer kopya olmak üzere, Türkçe, Arapça olarak ve Türkçe ve Arapça metinler aynı derecede muteber ve resmi mahiyette kullanılmak üzere hazırlanarak aynı gün imzalanmış, 11 Mart 1985 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Eylül 1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İki ülke arasında 20 Mart 1976 tarihinde imzalanmış olan sosyal güvenlik sözleşmesi ise bu yeni Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kalkmıştır.

Sözleşmenin; 1 nci maddesinde Tanımlar, 2 nci maddesinde sözleşme hükümleri konusun mütekabiliyet prensibi uygulanacağı, 3 üncü maddesinde primlerin işin yapıldığı ülke mevzuatına göre ödeneceği, 4 üncü maddesinde taraflardan birine ait şirketlerin, sigorta primleri ile maktu yardımlarını ana ülkedeki ilgili kuruluşa transfer etmekle yükümlü olduğu, 5 inci maddesinde devamlı olmayan işçilerin sosyal sigortaya tabi olduğu, 6 ncı maddesinde daimi sigortalı işçiler ve bunların hak sahibi aile fertlerinin her türlü başvuruyu esas ülkedeki sosyal güvenlik kurumlarına yapmaları gerektiği, 7 nci maddesinde işverenin işçilerin hastalık veya iş kazası ya da doğum dolayısıyla uğrayacakları gelir kaybını tazmin ile yükümlü olduğu durumlar, 8 inci maddesinde iki ülke arasında daha önce imzalanmış sosyal güvenlik sözleşmesi gereğince verilmiş olan aylıkların işin yapıldığı ülkedeki sosyal güvenlik mevzuatına göre ödemeye devam edileceği, 9 uncu maddesinde iki ülke arasında daha önce imzalanan sosyal güvenlik sözleşmesi hükümleri ve buna ilişkin olarak yapılan işlemlerin uygulanmasına, bu yeni sözleşmenin onay belgelerinin teatisine kadar devam edileceği, 10 uncu maddesinde eski sözleşme dönemindeki sigortalılıkların birleştirilmesi hususu, 11 inci maddesinde sözleşmenin uygulanması için her iki ülke sosyal güvenlik kurumlarının yerine getirmesi gereken yükümlülükler, 12 nci maddesinde sözleşmenin uygulanması ve yorumlanması konusunda çıkan uyuşmazlıkların nasıl giderileceği, 13 üncü maddesinde sözleşmenin onaylanması, 14 üncü maddesinde eski sözleşmenin yürürlükten kalkması, 15 inci maddede ise sözleşmenin imzalanması,

konuları düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz