Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / Türkiye-Lüksemburg Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Türkiye-Lüksemburg Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Sponsorlu Bağlantılar

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Lüksemburg Büyük Dükalığı arasında sosyal güvenlik sözleşmesi, 20 Kasım 2003 tarihinde imzalanmış, 27 Ekim 2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış, 1 Haziran 2006 tarihinde de yürürlüğe girmiştir.

– Genel Hükümler başlıklı Birinci Bölümünün; 1 inci maddesinde Tanımlar, 2 nci maddesinde Maddi Uygulama Alanı, 3 üncü maddesinde Kişisel Uygulama Alanı, 4 üncü maddesinde İşlem Eşitliği, 5 inci maddesinde Yardımların İhracı, 6 ncı maddesinde İsteğe Bağlı Sigortalılık, 7 nci maddesinde Yardımların Birleşmemesi,

– Uygulanacak Mevzuat başlıklı İkinci Bölümünün; 8 inci maddesinde Genel Kurallar, 9 uncu maddesinde Geçici Görevlendirme, 10 uncu maddesinde Uluslararası Taşımacılık İşletmeleri Personeli, 11 inci maddesinde Gemi Adamları, 12 nci maddesinde Diplomatik Misyonlar ve Konsolosluk Görevlileri, 13 üncü maddesinde İstisnalar,

– Özel Hükümler başlıklı Üçüncü Bölümünün Birinci Kısmının; 14 üncü maddesinde Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi, 15 inci maddesinde Diğer Akit Taraf Ülkede Çalışma veya Geçici İkamet, 16 ncı maddesinde Sigortalının Aile Bireylerinin Sağlık Yardımları, 17 nci maddesinde Aylık Sahiplerinin Sağlık Yardımları, 18 inci maddesinde Analık Yardımları, 19 uncu maddesinde Yardımların Yenileme Süresi, 20 nci maddesinde Protezler, Büyük Cihazlar ve Büyük Masraf Gerektiren Sağlık Yardımları, 21 inci maddesinde Hastalık ve Analığa Bağlı İşgöremezlik Ödenekleri, 22 inci maddesinde Gider İadesi,

– Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Aylıkları başlıklı İkinci Kısmının; 23 üncü maddesinde Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi, 24 üncü maddesinde Aylıkların Hesaplanması, 25 inci maddesinde Bir Yıldan Az Sigortalılık Süreleri,

– Cenaze Yardımı başlıklı Üçüncü Kısmının 26 ncı maddesinde Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi ve Cenaze Yardımlarının Ödenmesi,

– Meslek Hastalıkları ve İş Kazaları Yardımları başlıklı Dördüncü Kısmının 27 nci maddesinde Her İki Akit Taraf Ülkesinde Aynı Riske Maruz Kalma, 28 inci maddesinde Diğer Akit Taraf Ülkede İkamet veya Geçici İkamet, 29 uncu maddesinde Meslek Hastalığının Ağırlaşması, 30 uncu maddesinde İş Göremezlik Oranının Tespiti,

– İşsizlik Yardımları başlıklı Beşinci Kısmının 31 inci maddesinde Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi, 32 nci maddesinde Asgari Çalışma Süresi, 33 üncü maddesinde Önceki Tazminatlandırılmış Sürelerin Hesaba Katılması, 34 üncü maddesinde Aile Bireylerinin Hesaba Katılması,

– Aile Yardımları başlıklı Altıncı Kısmının; 35 inci maddesinde Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi, 36 ncı maddesinde Aile Yardımlarının Sağlanması,

– Çeşitli Hükümler başlıklı Dördüncü Bölümünün; 37 nci maddesinde İdari Önlemler ve İş Birliği Usulleri, 38 inci maddesinde Primlerin Tahsili, 39 uncu maddesinde İdari ve Tıbbi Kontrol, 40 ıncı maddesinde Resmi Dillerin Kullanılması, 41 inci maddesinde Giderlerden ve Tasdikten Bağışıklık, 42 inci maddesinde Bir Talep veya İtiraz Başvurusunun Verilmesi, 43 üncü maddesinde Üçüncü Kişinin Sorumluluğu, 44 üncü maddesinde Haksız Yere Ödenen Miktarların Geri Alınması, 45 inci maddesinde Verilen Sosyal Yardımın Tazmin Edilmesi, 46 ncı maddesinde Ödemede Kullanılacak Para, 47 nci maddesinde Anlaşmazlıkların Çözümü,

– Geçici ve Son Hükümler başlıklı Beşinci Bölümünün; 48 inci maddesinde Geçici Hükümler, 49 uncu maddesinde Onay ve Yürürlük, 50 nci maddesinde Sözleşmenin Süresi, 51 inci maddesinde Kazanılmış Hakların Korunması,

düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz