Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / Türkiye-Makedonya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Türkiye-Makedonya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Sponsorlu Bağlantılar

Türkiye Cumhuriyeti İle Makedonya Cumhuriyeti arasındaki sosyal güvenlik sözleşmesi, 7 Temmuz 1998  tarihinde Üsküp’te her iki metin eşit derecede geçerli olmak üzere, Türkçe ve Makedonca dillerinde düzenlenmiş ve aynı gün imzalanmış, 12 Mart 2000 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış, 1 Temmuz 2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Daha sonra sosyal güvenlik sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin 21 Ağustos 1998 tarihli İdari Anlaşma’da değişiklik ve ilaveler yapan ek idari anlaşma imzalanmıştır.

Sözleşmenin;

– Genel Hükümler başlıklı Birinci Bölümünün; 1 inci maddesinde Tanımlar, 2 nci maddesinde Sözleşmenin Uygulanacağı Mevzuat, 3 üncü maddesinde Uygulamanın Kapsadığı Kişiler, 4 üncü maddesinde İşlem eşitliği, 5 inci maddesinde Yardımların İhracı,

– Uygulanacak Mevzuat İle İlgili Hükümler başlıklı İkinci Bölümünün; 6 ncı maddesinde ülke mevzuatlarının nasıl uygulanacağı, 7 nci maddesinde bir ülkeden diğer ülkeye giden kişi hakkında hangi ülke mevzuatının uygulanacağı, 8 inci maddesinde Diplomatik ve Konsolosluk Temsilciliklerinin durumu, 9 uncu maddesinde İstisnalar,

– Özel Hükümler başlıklı Üçüncü Bölümün Hastalık ve Analık Yardımları başlıklı Birinci Kısmının; 10 uncu maddesinde Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi, 11 inci maddesinde Sağlık Yardımlarından Yararlanma, 12 nci maddesinde Hastalık, Analık Sigortasıyla Sağlanan Sağlık Yardımlarından Faydalanma, 13 üncü maddesinde Aylık Sahiplerinin Sağlık Yardımlarından Yararlanmaları, 14 üncü maddesinde Sağlık Yardım Masraflarının Ödenmesi 15 inci maddesinde Protezler ve Önemli Sağlık Yardımları ile Para Yardımları, 16 ncı maddesinde Analık Yardımları,

– Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Yardımları başlıklı İkinci Kısmının; 17 nci maddesinde Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi, 18 inci maddesinde 12 Aydan Az Olan Sigortalılık Süreleri, 19 uncu maddesinde Yardımların Hesaplanması,

– İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları başlıklı Üçüncü Kısmının; 20 nci maddesinde Yardımlar, 21 inci maddesinde Daimi İş Göremezlik Derecesinin Tayini, 22 nci maddesinde Meslek Hastalıkları İle İlgili Yardımlar, 23 üncü maddesinde Meslek Hastalığının ağırlaşması,

– Çocuklar İçin Ek Ödeme başlıklı Dördüncü Kısmının; 24 üncü maddesinde Yardımların Belirlenmesi,

– İşsizlik Yardımları başlıklı Beşinci Kısmının 25 inci maddesinde İşsizlik Yardımları için Gerekli Koşullar,

– Tıbbi Kontrol başlıklı Dördüncü Bölümünün; 26 ıncı maddesinde İş Göremezlik Durumlarının Belirlenebilmesi İçin Tıbbi Kontrollerin Yapılması,

– Çeşitli Hükümler başlıklı Beşinci Bölümünün 27 nci maddesinde İdari Anlaşma, 28 inci maddesinde Bilgi Değişimi ve Karşılıklı Yardım, 29 uncu maddesinde Vergi, Ücret ve Harçlardan Muafiyet veya İndirim, 30 uncu maddesinde Haberleşme Dili, 31 inci maddesinde Talep, Bildiri ve İtirazların Sunulması, 32 nci maddesinde Yardımların Ödenmesi, 33 üncü maddesinde Anlaşmazlıkların Çözümü,

– Geçici ve Nihai Hükümler başlıklı Altıncı Bölümünün 34 üncü maddesinde Geçici Hükümler, 35 inci maddesinde Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi ve Feshi,

düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz