Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / Türkiye-Romanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Türkiye-Romanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Sponsorlu Bağlantılar

Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya arasındaki sosyal güvenlik sözleşmesi 6 Temmuz 1999 tarihinde Ankara’da her üç metin de aynı derecede geçerli olmak üzere Türkçe, Romence ve İngilizce olarak düzenlenmiş ve aynı gün imzalanmış, 12 Mart 2000 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış, 1 Mart 2003 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. Yorum farklılıklarında anlaşmanın İngilizce metninin referans olarak kabul edileceği belirtilmiştir.

Sözleşmenin;

– Genel Hükümler başlıklı Birinci Bölümünün; 1 inci maddesinde Tanımlar, 2 nci maddesinde Maddi Uygulama Alanı, 3 üncü maddesinde Kişisel Uygulama Alanı, 4 üncü maddesinde İşlem Eşitliği, 5 inci maddesinde Yardımların İhracı, 6 ncı maddesinde Yardımların Çakışmaması,

– Uygulanacak Mevzuat başlıklı İkinci Bölümünün 7 nci maddesinde Genel Kurallar, 8 inci maddesinde Geçici Görevlendirme, 9 uncu maddesinde Uluslararası Taşımacılık İşletmeleri Personeli, 10 uncu maddesinde Gemi Adamları, 11 inci maddesinde Diplomatik Misyonlar ve Konsolosluk Görevlileri, 12 nci maddesinde İstisnalar,

– Özel Hükümler başlıklı Üçüncü Bölümünün Hastalık ve Analık Yardımları başlıklı Birinci Kısmının; 13 üncü maddesinde Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi, 14 üncü maddesinde Diğer Akit Taraf Ülkede Çalışma veya Bulunma, 15 inci maddesinde Sigortalının Aile Bireylerinin Sağlık Yardımları, 16 ncı maddesinde Aylık Sahiplerinin ve Aile Bireylerinin Sağlık Yardımları, 17 nci maddesinde Protezler, Büyük Cihazlar ve Büyük Masraf Gerektiren Sağlık Yardımları, 18 inci maddesinde İş Göremezlik Ödenekleri, 19 uncu maddesinde Gider İadesi, 20 nci maddesinde Bulunma ve Oturma Yerlerinin Kurumları,

– Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Aylıkları başlıklı İkinci Kısmının 21 inci maddesinde Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi, 22 nci maddesinde Yardımların Hesaplanması, 23 üncü maddesinde Bir Yıldan Az Sigortalılık Süreleri,

– Ölüm Yardımı başlıklı Üçüncü Kısmının; 24 üncü maddesinde Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi ve Ölüm Yardımlarının Ödenmesi,

– Meslek Hastalıkları ve İş Kazaları başlıklı Dördüncü Kısmının; 25 inci maddesinde Her İki Akit Taraf Ülkesinde Aynı Riske Maruz Kalma, 26 ncı maddesinde Diğer Akit Tarafta Oturma veya Bulunma, 27 nci maddesinde Meslek Hastalığının Ağırlaşması, 28 inci maddesinde Tıbbi Kontroller,

– Çeşitli Hükümler başlıklı Beşinci Bölümünün; 29 uncu maddesinde İdari Önlemler ve İşbirliği Usulleri, 30 uncu maddesinde Resmi Dillerin Kullanılması, 31 inci maddesinde Giderlerden ve Tasdikten Bağışıklık, 32 nci maddesinde Bir Talep veya İtiraz Başvurusunun Verilmesi, 33 üncü maddesinde Üçüncü Kişinin Sorumluluğu, 34 üncü maddesinde Haksız Yere Ödenen Miktarların Geri Alınması, 35 inci maddesinde İcra Usulü, 36 ncı maddesinde Ödemede Kullanılacak Para, 37 nci maddesinde Anlaşmazlıkların Çözümlenmesi,

– Geçici ve Son Hükümler başlıklı Beşinci Bölümünün; 38 inci maddesinde Geçici Hükümler, 39 uncu maddesinde Onay ve Yürürlük, 40 ıncı maddesinde Sözleşmenin Yürürlük Süresi, 41 inci maddesinde Kazanılmış ve Kazanılma Aşamasındaki Hakların Korunması,

düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz