Anasayfa / Soru - Cevap / İşçi Alacaklarında Zamanaşımı Süresi Var mıdır ?

İşçi Alacaklarında Zamanaşımı Süresi Var mıdır ?

Sponsorlu Bağlantılar

İşçi alacakları zaman aşımı süreleri yönünden farklılık göstermektedir. Bu farklılık ücret alacakları ile tazminat alacakları arasında doğmaktadır. 4857 sayılı İş Kanununun Ücret ve ücretin ödenmesi başlıklı 32 nci maddesinde ücret alacaklarında zamanaşımı süresinin 5 yıl olduğu belirtilmiştir. Kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarında zamanaşımı süresi ise İş Kanununda belirtilmemiştir. Bunlar için Borçlar Kanununda belirtilen zaman aşımı süreleri geçerlidir.

6098 sayılı Borçlar Kanunun 146 ncı maddesi uyarınca ihbar ve kıdem tazminatı alacakları 10 yıllık zamanaşımına tabidir.

Zamanaşımı iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren işlemeye başlar.

Öte yandan zamanaşımı borcu ortadan kaldırmaz, sadece zamanaşımına uğrayan borç eksik borç haline gelir. Dolayısıyla bu borç için artık dava (mahkeme) veya icra yoluna başvurulamaz. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi Zamanaşımı Borcu Ortadan Kaldırır mı ? başlıklı yazıda yer almaktadır.(isvesosyalguvenlik.com)