Anasayfa / Soru - Cevap / Ücret Bordrosunda Çalışanın İmzasının Bulunması Şart mı ?

Ücret Bordrosunda Çalışanın İmzasının Bulunması Şart mı ?

Sponsorlu Bağlantılar

Daha önceki düzenlemelere göre ücret ödeme bordrolarında çalışanların ücretin alındığına dair imzalarının bulunması gerekiyordu.

Bunun tek istisnası; SGK mevzuatı açısından eğer çalışanlarla ilgili olarak ücret hesap pusulası da düzenlenmiş ve pusulada imza yer alıyorsa bordroda imza şartı aranmıyordu. Mali mevzuat açısından da ücretin ödenmesinde ayrıca makbuz alınmışsa bordroda imza şartı aranmıyordu.

Daha sonra ise 10 ve üzeri çalışanı olan işyerleri için 1 Ocak 2009 tarihinden geçerli olmak üzere çalışanların ücretlerini banka yoluyla ödeme zorunluluğu getirildi. (Bkz. İşçi Ücretlerini Banka Aracılığıyla Ödeme Zorunluluğu – Kapsama Giren İşyerleri – Uygulanacak Cezalar, Ücretlerin Banka Kanalı İle Ödenme Zorunluluğu)

Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte yapılan değişiklikle bu defa 10 sayısı 5’e düşürüldü ve 10 ve üzeri çalışanı olan işyerlerini kapsayan uygulama genişletilerek 1 Haziran 2016 tarihinden geçerli olmak üzer 5 ve üzeri çalışanı olan tüm işyerleri için zorunlu hale getirildi. (Bkz. Artık 10’dan Az Çalışanı Olan Birçok İşyeri de Ücretleri Bankaya Yatıracak)

Dolayısıyla birçok işyeri artık çalışanların ücretlerini banka yoluyla ödemek zorunda. Bu düzenlemeye paralel olarak 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (5) numaralı alt bendinde, makbuz mukabilinde veya banka kanalıyla yapılan ödemelerde ücret ödeme bordrolarında ücretin alındığına dair sigortalının imzasının bulunması zorunluluğunun aranmayacağı yönünde düzenlemeye yer verildi. 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 238 inci maddesinin ikinci fıkrasında da “Ücretin ödenmesinde ayrıca makbuz alan işverenlerin tutacakları ücret bordrosuna imza veya mühür konulması mecburi değildir hükmü” yer almaktadır.

Mevcut düzenlemeler doğrultusunda, banka yoluyla ödenen ücretlerle ilgili ücret ödeme bordrolarında imza bulunması zorunlu değildir. Banka dekontu makbuz yerine geçer. Çalışan sayısı 5’den az olduğu için ödemeyi elden yapan işverenler de aynı şekilde makbuz karşılığı ödeme yapıyorlarsa bordrolarda yine imza şartı aranmaz. Bunun dışındaki durumlarda ücret ödeme bordrolarında çalışanların imzalarının bulunması gerekir. Aksi halde ücret ödeme bordroları geçersiz sayılır. (Bkz. Kayıt ve Belgelere İlişkin Olarak SGK Tarafından Uygulanan İdari Para Cezaları, SGK Kayıt Geçersizlik Halleri, 2018 SGK İdari Para Cezaları – 5510 Para Cezaları) Ayrıca geçersizlik bir tarafa, çalışana ücreti elden ödenmişse ve karşılığında alınmış bir makbuz da yoksa, herhangi bir anlaşmazlık durumunda ücreti ödediğini iddia eden işveren, bunu kanıtlayamayabilir ve tekrar ödeme yapmak zorunda kalabilir. Ücret bordrosuna çalışanın kendisi yerine başka birinin imza atması ise özel evrakta sahteciliğe girebilir. (isvesosyalguvenlik.com)