Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği

Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Yönetmelik; işverenin ödeme güçlüğüne düşmesi halinde fondan yapılacak ödemeler ile Ücret Garanti Fonunun oluşumu ve uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenlemek üzere 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun “İşverenin ödeme aczine düşmesi” başlıklı Ek 1 inci maddesine dayanılarak çıkarılmış, 28 Haziran 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 26 Mayıs 2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Daha önce aynı konuda 18 Ekim 2004 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği ise bu yeni Yönetmelikle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelik 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamına giren yani işsizlik sigortasına tabi olan sigortalılar hakkında uygulanmaktadır.

Yönetmeliğin tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde; fon, işçi alacak belgesi, kurum, kurum birimi, ödeme güçlüğüne düşme tarihi, ücret alacağı, yönetim kurulu kavramlarının tanımları yapılmıştır.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliğin;

– Fonun yönetimi, gelirleri ve giderleri başlıklı ikinci bölümünde; fonun yönetimi, fonun gelirleri ve değerlendirilmesi, fonun giderleri,

– Başvuru ve ödemeye ilişkin usul ve esaslar başlıklı üçüncü bölümünde; başvuru, ödemeye ilişkin usul ve esaslar, ödemelerin bildirilmesi,

– Son hükümler başlıklı dördüncü bölümünde; yürürlükten kaldırılan yönetmelik, zaman bakımından uygulama,

madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.