Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik

Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

Kayıt dışılığı önlemek amacıyla çalışanlara ödenen ücret, prim, ikramiye ve her çeşit istihkakın elden değil de banka yoluyla ödenmesine ilişkin olarak İş Kanunu, Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanunu ve Borçlar Kanunundaki yasal düzenlemeler 8 Mayıs 2008 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 5754 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılmıştır.

Bu Yönetmelik ise yapılan bu yasal düzenlemeler doğrultusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlık tarafından birlikte hazırlanarak 18 Kasım 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış, 1 Ocak 2009 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla çalışanlara yapılan ücret ve diğer ödemelerin çalışan adına özel olarak açılacak banka hesabına yatırılarak yapılması zorunluluğu 1 Ocak 2009 tarihinde başlamış olup, şimdilik 10 ve üzeri çalışanı olan işyerlerini kapsamaktadır. İşyerlerinin bulunduğu mahalde banka şubesi bulunmaması ya da çalışanlara banka aracılığıyla ödeme yapılmasına imkân bulunmaması hâlinde ödemeler, T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) şubeleri aracılığıyla yapılır.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelik; işçinin, gazetecinin ve gemi adamının; ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakının bankalar aracılığıyla ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. 4847 sayılı İş Kanunu, 854 sayılı Deniz İş Kanunu, 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun (Basın İş Kanunu, 6098 Borçlar Kanunu kapsamında çalıştırılan işçi, gazeteci ve gemi adamının ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakı uygulama kapsamına girmektedir.

Söz konusu kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı olarak ödemeyi elden yapan işverene her işçi (çalışan) ve her ay için idari para cezası uygulanması öngörülmüştür. 4857 sayılı İş Kanunun 102 nci maddesine göre 2014 yılı için 139 lira uygulanmaktadır.

Yönetmelikte;

– Borçlar kanununa tabi olarak çalışan işçiye yapılan ödemeler,

– 5953 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan gazeteciye yapılan ödemeler,

– Gazete ve mevkutelerde, haber ve fotoğraf ajanslarında gazeteci haricinde çalıştırılan işçiye yapılan ödemeler,

– Deniz İş Kanununa tabi olarak çalışan gemi adamına yapılan ödemeler,

– Gemi adamına yapılan ödemeler için açılan banka hesap numarasına akitte yer verilmesi,

– İş kanununa tabi olarak çalışan işçiye yapılan ödemeler,

– Ödemelerin niteliğinin belirtilmesi,

– Zorunluluk hâli,

– Ödemelerin brüt olarak hesaba yatırılma zorunluluğunun getirilmesi,

– İdarî para cezaları,

konularında düzenlemeler yer almaktadır.