Anasayfa / Soru - Cevap / İşverenin Ücrete Zam Yapma Zorunluluğu Var mıdır ?

İşverenin Ücrete Zam Yapma Zorunluluğu Var mıdır ?

Sponsorlu Bağlantılar

4857 sayılı İş Kanununda bu konudaki tek düzenleme Asgari ücret başlıklı 39 maddesidir. Madde uyarınca işverenlerin çalışanlara asgari ücretten daha düşük bir ücret ödemesi yasaklanmıştır. Dolayısıyla asgari ücretle çalışan işçinin ücretinin her asgari ücret artışında en az o oranda artırılması gerekmektedir. (Bkz. 2015 Yılı Asgari Geçim İndirimi Dahil Aylık Net Asgari Ücret Tutarları) Aynı şekilde, asgari geçim indirimi her yıl Ocak ayında asgari ücret oranında artırıldığından, asgari ücretten yüksek ücret alanlar da dahil, bütün çalışanlara ödenen asgari geçim indiriminin her yıl Ocak ayında asgari ücret artışı kadar artırılması gerekmektedir.

Bunun dışında İş Kanununda ücret artışıyla ilgili herhangi bir düzenleme yer almamaktadır. Dolayısıyla işverenin çalışanların ücretini hangi aralıklarla ve ne kadar artıracağı konusunda Kanunda herhangi bir hüküm bulunmamakta olup artışlar işverenin takdirine bağlıdır. Eğer işyeri toplu sözleşme kapsamındaysa toplu sözleşmede belirtildiği şekilde işverenin ücretlere zam yapması gerekmektedir. Aynı şekilde işçi ile işveren arasındaki iş sözleşmesinde ücret artışları da kararlaştırılmışsa işveren bu konudaki sözleşmeye uymak ve sözleşmedeki ücret artışlarını yapmak zorundadır.

Bu nedenledir ki eğer ücret artışı konusunda herhangi bir sözleşme yoksa çalışan ücretine artış yapılmadığı gerekçesiyle işten ayrılırsa kıdem tazminatına hak kazanamaz, hatta ihbar süresinin dolmasını beklemeden işten ayrılmışsa (Bkz. İhbarlı Fesih ve İhbar Tazminatı) işverene ihbar tazminatı ödemek zorunda dahi kalabilir. Ancak işçi – işveren arasında iş sözleşmesi var ve bu sözleşmede ücret artışı da kararlaştırılmışsa, işverenin sözleşmeye uygun olarak ücret artışı yapmaması halinde çalışan iş sözleşmesini feshedip, işverenden kıdem tazminatı isteyebilir. Çünkü taraflar arasında iş sözleşmesi bulunması ve taraflardan birinin bu sözleşme hükümlerine uymaması halinde karşı taraf için iş sözleşmesini feshetme hakkı doğar.(isvesosyalguvenlik.com)