Anasayfa / Mevzuat / Kanunlar / 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun

2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun

Sponsorlu Bağlantılar

17 Mart 1981 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmiş, 19 Mart 1981 tarihli Resmi Gazete’de de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Kanunun güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Kanunda ulusal – milli – dini bayram ve diğer resmi tatil günlerinin hangi günler olduğu belirtilmiş olup, bunlar aşağıda listelenmiştir;

Ulusal Bayram Günleri:

– 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. 28 Ekim günü saat 13.00’ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Resmi Bayram Günleri:

– 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı.

– 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı.

– 30 Ağustos Zafer Bayramı.

Dini Bayramlar:

– Ramazan Bayramı; arefe günü saat 13.00’ten itibaren 3,5 (üçbuçuk) gündür.

– Kurban Bayramı; arefe günü saat 13.00’ten itibaren 4,5 (dörtbuçuk) gündür.

Diğer Resmi Tatil Günleri:

– 1 Ocak günü yılbaşı tatili.

– 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü.

Kanun uyarınca yukarıda belirtilen ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir, yani bunlar resmi tatil günleridir. İşçi bayramı olarak da anılan 1 Mayıs resmi tatil günleri arasına 2009 yılında çıkarılan 5892 sayılı Kanunla eklenmiştir.

Kanunun 3 üncü maddesinde de hafta tatilinin Pazar günü olduğu, bu tatilin 35 saatten az olmamak üzere Cumartesi günü en geç saat 13.00’ten itibaren başlayacağı; yemek, içmek, giyinmek gibi zaruri ihtiyaçların giderilmesi için alışveriş yapılan dükkan ve mağazalar hakkında Hafta Tatili Kanununun Cumartesi günüyle ilgili hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilmiştir

Özellikle dini bayram günlerinde, tatil dışında kalan günlerin de tatile dahil edilip birleştirilmesi durumunda ise normalde tatil olmadığı halde tatile dahil edilen bu günler resmi tatil günü sayılmamakta, sadece kamuda çalışanlar idari izinli sayılmaktadır.

Öte yandan hafta tatili, öğle tatili hakkındaki kanunlarda olduğu gibi, bu kanunda da mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşlar yukarıda belirtilen tatil günlerinden muaf tutulmuştur, onlar zorunlu tatil kapsamına girmemektedir.

4857 sayılı İş Kanunun “Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma” başlıklı 44 üncü maddesinde de; ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağının toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılacağı, sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayının gerektiği; Kanunun “Genel tatil ücreti” başlıklı 47 nci maddesinde ise; yüzde usulünün uygulandığı işyerleri dahil İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilerin, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmamaları halinde, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretlerinin tam olarak ödeneceği, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödeneceği, yani o gün için iki günlük ücret ödeneceği belirtilmiştir.