Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği

Sponsorlu Bağlantılar

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 21 inci maddesi ile Ülkemiz genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi kurulmuş olup, bu Yönetmelik de söz konusu Konseyin kuruluş amacı, oluşumu, görevleri ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemek üzere çıkarılmış, 5 Şubat 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliğin;

– Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve Görevleri başlıklı bölümünde; Konseyin kuruluş amacı, Konseyin oluşumu, Konseyin görevleri, Başkanın görev ve yetkileri, Konsey sekretaryası,

– Konseyin Çalışma Usul ve Esasları başlıklı bölümünde; Konseyin Çalışma usul ve esasları, Gündem, Karar alma, Çalışma grupları ve görevleri, Konsey faaliyetlerinin desteklenmesi,

madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.

Buna göre Konseyin asıl görevi; çalışma hayatının iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevcut şartlarının iyileştirilmesi ve güvenlik kültürünün ülke genelinde yaygınlaştırılması, iş sağlığı ve güvenliği alanında ülke politikalarını oluşturmada tarafların görüş ve düşüncelerinin alınmasını sağlamaktır.

Konseyin Başkanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müsteşarıdır. Konseyin sekretaryası, Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Konsey her yıl Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa olağan toplanır. Ayrıca Konsey başkanının veya üyelerin üçte birinin teklifi ile olağanüstü olarak da toplanabilir.