Anasayfa / Haber / Uzaktan Çalışma Şekli Yasal Dayanağa Kavuşuyor

Uzaktan Çalışma Şekli Yasal Dayanağa Kavuşuyor

Sponsorlu Bağlantılar

9 Aralık 2014 tarihinde Meclis’e sunulan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 28 inci maddesiyle, 4857 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesinin madde başlığı “Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma” şeklinde değiştiriliyor, ayrıca maddeye uzaktan çalışma ile ilgili yeni fıkralar ekleniyor. İşverenin belirlediği mal veya hizmeti üretmek amacıyla, işçinin işyeri dışında, iş edimini yerine getirdiği yazılı sözleşmeye dayalı iş ilişkisi uzaktan çalışma olarak tanımlanıyor. Yapılan bu düzenleme ile “uzaktan çalışma” kavramı İş Kanununda tanımlanmış ve karşılıklı yükümlülükler belirlenmiş oluyor.

Tasarı ile İş Kanununun 14 üncü maddesine eklenen fıkralar uyarınca;

– Uzaktan çalışma ile ilgili olarak düzenlenecek iş sözleşmesinde; işin tanımı, yapılma şekli, süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan araç ve malzeme, bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümler yer alacak.

– Uzaktan çalışmada, işçilerin çalıştıkları gün ve saatler işveren tarafından onaylanan günlük puantaj cetvellerine kaydedilecek. İşin emsal işçi tarafından yapılabileceği süreye ilişkin bir hesaplama da sözleşmeye eklenecek.

– Uzaktan çalışmada işçiler, ayrımı haklı kılan bir neden olmadıkça, sadece iş sözleşmesinin niteliğinden dolayı emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamayacak.

– İşveren, işçinin yürütmekte olduğu işle ilgili olarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda işçiyi bilgilendirecek, sağladığı ekipman, malzeme ve hammadde ile ilgili gerekli önlemleri alacak.

– Uzaktan çalışmada bölünemeyen haklar, çalışılan gün ve saate ilişkin kayıtlar, yıllık ücretli izin, bildirim sürelerinin belirlenmesi ve kıdem tazminatına hak kazanmaya esas süre, hafta tatili ve hafta tatili ücretine hak kazanma ile benzeri konulara ilişkin hususlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca bir yönetmelik çıkarılarak belirlenecek.

Öte yandan,

– Çalışma mevzuatının, değişen ekonomik ve teknolojik koşulları takip eden dinamik bir yapıya kavuşturulması amacıyla,

– Uzaktan çalışma şekli uygulamada var olduğu halde, yasal dayanağı olmadığı için, tarafların uzlaşmasını zorlaştırdığı ve yargısal bazı sorunların yaşanmasına neden olduğu gerekçesiyle,

İş Kanunda bu düzenleme yapıldı.

Uzaktan çalışma daha çok; bilgisayar-elektronik, bankacılık, sigorta, haberleşme, basm-yayın ve ticaret sektöründe görülmektedir. Ayrıca internet ağının ve mobil telefon kullanımının artması da uzaktan çalışmayı gerekli ve yaygın hale getirmiştir.(isvesosyalguvenlik.com)

Not: Konuya ilişkin kanun çıkmıştır. (Bkz. 6715 Sayılı Kanunla Gelen Esnek Çalışma Şekilleri)