Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Sigortalı İşlemleri Soru ve Cevaplar / Uzun Vadeli Sigorta Kolları (Emeklilik) Bakımından Hangi Süreler Borçlanılabilmektedir?

Uzun Vadeli Sigorta Kolları (Emeklilik) Bakımından Hangi Süreler Borçlanılabilmektedir?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 68- UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARI (EMEKLİLİK) BAKIMINDAN HANGİ SÜRELER BORÇLANILABİLMEKTEDİR?

CEVAP 68- Sosyal güvenlik mevzuatında diğer ülkelere nazaran borçlanma hakkı oldukça geniş düzenlenmiştir.

Şöyle ki; 4/a (eski SSK’lı), 4/b (eski Bağ-Kur) ve 15/10/2008 tarihinden sonra ilk defa memur (eski Emekli Sandığı) olanlar ile bunların ölümleri halinde hak sahipleri;

– Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4/a (eski SSK’lı) kapsamındaki sigortalı kadının, iki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla 4/a kapsamında bir işyerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan süreleri,

– 4/b (eski Bağ-Kur’lu) kapsamında zorunlu sigortalılıkları devam edenler hariç olmak üzere, er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri,

– Kamu görevlilerinin personel mevzuatlarına göre aylıksız izinde geçen süreleri,

– Sigortalı olmaksızın doktora öğreniminde veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri,

– Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal stajda geçen süreleri,

– Kamu görevlisi kapsamında geçen sigortalılık süreleri hariç, sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri,

– Grev ve lokavtta geçen süreleri,

– Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri,

– Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri,

-1/10/2008 tarihten sonraki sürelere ilişkin olmak üzere, 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri, (2011 yılında 6111 sayılı Kanunla getirilmiştir)

-1/10/2008 tarihinden sonraki sürelere ilişkin ay içinde usta öğreticiler için ay içinde eksik kalan günleri, (2011 yılında 6111 sayılı Kanunla getirilmiştir)

-Emniyet Hizmetleri Sınıfında memur kapsamında çalışmakta olanların Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda geçen başarılı eğitim sürelerini,

-Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrencilerden Emniyet Hizmetleri Sınıfında memur olarak çalışacak olanların başarı eğitim sürelerini,

-Üniversitelerin çeşitli fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarında kendi hesabına öğrenim yaptıktan sonra muvazzaf astsubay nasbedilenlerin sözü edilen okullarda geçen başarılı eğitim sürelerini,

-Personel mevzuatına göre almış oldukları disiplin cezası sonucunda 23/4/1999 ila 14/2/2005 tarihleri arasında memuriyeti sona erenlerin açıkta kalan süreleri,

yazılı talepte bulunmaları halinde borçlanılması imkanı bulunmaktadır.