Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Yurtdışı İşlemleri Soru ve Cevaplar / Vatandaşlarımızın Sözleşmeli Ülkelerde Geçen Hizmet Süreleri Ülkemiz Mevzuatına Göre Aylığa Hak Kazanılmasında Nasıl Değerlendirilir ?

Vatandaşlarımızın Sözleşmeli Ülkelerde Geçen Hizmet Süreleri Ülkemiz Mevzuatına Göre Aylığa Hak Kazanılmasında Nasıl Değerlendirilir ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 19– VATANDAŞLARIMIZIN SÖZLEŞMELİ ÜLKELERDE GEÇEN HİZMET SÜRELERİ ÜLKEMİZ MEVZUATINA GÖRE AYLIĞA HAK KAZANILMASINDA NASIL DEĞERLENDİRİLİR ?

CEVAP 19- 23 ülke ile yürürlükte bulunan ikili sosyal güvenlik sözleşmelerine göre vatandaşlarımızın bu ülkelerde geçen çalışma süreleri, ülkemizde geçen çalışma süreleri ile birleştirilerek malullük, yaşlılık (emekli) ve ölüm (dul ve yetim) aylıklarına hak kazanılmasında aşağıda belirtilen kurallar dahilinde değerlendirilir.

-Sözleşmeli ülkede Türkiye’deki çalışma sürelerinden önce başlayan çalışma süresinin başlangıç tarihi, Türk mevzuatına göre sigortalılık süresinin de başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

-Sigortalının toplam prim ödeme gün sayısının tespitinde, sözleşmeli ülkedeki çalışma sürelerine isabet eden gün sayıları da ilave edilir.

-Türkiye’deki hizmet süreleri ile birleştirilen sözleşmeli ülke hizmet süreleri, ülkemiz mevzuatına göre aylığa hak kazanılan sigortalılık statüsünde (işçi, bağımsız çalışan ve kamu görevlisi) değerlendirilir.

-Sigortalının ve ölümü halinde hak sahiplerin aylığa hak kazanma şartları, süre birleşimi sonunda yukarıdaki şekilde belirlenen sigortalılık süresinin başlangıcı ve toplam prim ödeme gün sayısı esas alınarak tespit edilir.

-Her iki ülkedeki çalışma sürelerinin aynı tarihlere rastlaması durumunda, bu süreler için hizmet birleşimi yapılmaz. Bu durumda, hizmetlerin birleştirilmesi kural olarak sigortalının çalıştığı ülke mevzuatındaki süreleri geçerli sayılarak, diğer ülkedeki süreler ise iptal edilerek sonuçlandırılır.