Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Sigortalı İşlemleri Soru ve Cevaplar / Vazife Malullüğü Aylığı Bağlanmış Olanlardan Tekrar Çalışmaya Başlayanların Sigortalılıkları Nasıl ve Hangı Kapsamda Sağlanmaktadır ?

Vazife Malullüğü Aylığı Bağlanmış Olanlardan Tekrar Çalışmaya Başlayanların Sigortalılıkları Nasıl ve Hangı Kapsamda Sağlanmaktadır ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 11- HARP MALULLERİ İLE TERÖRLE MÜCADELE KANUNU VE NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUNA GÖRE VAZİFE MALULLÜĞÜ AYLIĞI BAĞLANMIŞ OLANLARDAN TEKRAR ÇALIŞMAYA BAŞLAYANLARIN SİGORTALILIKLARI NASIL VE HANGİ KAPSAMDA SAĞLANMAKTADIR ?

CEVAP 11- Sosyal güvenlik mevzuatı, bazı görevlerde bulunmuş ve özellikle Devlete yararlı işlerde çalışanları koruyucu ve onlara istisna getirici hükümler içermektedir.

Bu kapsamda;

– Harp malûlleri ile Terörle Mücadele Kanunu ve Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre vazife malûllüğü aylığı bağlanmış malûllerden, 4/a (eski SSK) ve 4/b (eski Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanların aylıklarının kesilmeyeceği,

-Terörle Mücadele Kanununa göre aylık bağlanmış malûller ile vazife malûllüğü aylığı alan er ve erbaşların, 4/c (eski Emekli Sandığı) kapsamında sigortalı olmaları halinde de aylıklarının kesilmeyeceği, aylıkları kesilmeksizin kamu görevlisi kapsamında çalışanlar hakkında uzun vadeli sigorta kolları, 4/a (eski SSK’lı) 4/b (eski Bağ-Kur) çalışma kapsamında çalışanlar hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümlerinin uygulanacağı, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulananların uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmayı istemeleri halinde, bu isteklerini SGK’ya bildirdikleri tarihi takip eden ay başından itibaren, haklarında uzun vadeli sigorta kolları da uygulanacağı ve bu kapsama girenlerden ayrıca genel sağlık sigortası priminin alınmayacağı,

öngörülmüştür.