Anasayfa / Mevzuat / Tüzükler / Vazife Malullüklerini Belirten Usul ve Belgeler Hakkında Tüzük

Vazife Malullüklerini Belirten Usul ve Belgeler Hakkında Tüzük

Sponsorlu Bağlantılar

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 51 inci maddesine istinaden çıkarılmış olup 19 Eylül 1951 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilmiş, 8 Kasım 1951 tarihli Resmi Gazete’de de yayımlanarak ertesi gün yürürlüğe girmiştir. Tüzüğe dayanak teşkil eden 5434 sayılı Kanunun söz konusu 51 inci maddesi 5510 sayılı Kanunun 106 ncı maddesiyle yürürlükten kaldırılmış olmakla beraber Tüzük yürürlükten kaldırılmamıştır.

İlgili tüzük metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Tüzükte;

– 5434 sayıl Kanunun 45 inci maddesinin “a” fıkrasına giren vazife malullüklerinin, yazılı usul ve belgelere göre nasıl belirtileceği,

– Mesleki hastalıklardan vazife tesiriyle vücutlarında ve ruhi hallerinde hasıl olan arızalar ile tedavisi imkansız hastalıklar yüzünden doğan malullüklerin, 5434 sayılı Kanunun 50 nci maddesine göre düzenlenen raporlarla tespit edilmesi gerektiği,

– Malullük, 5434 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin b, c, ç fıkralarına giren iş ve kazalardan doğmuş ise bu hususta tanzim edilecek tutanak veya belgelerde hangi bilgilerin yer alması gerektiği,

– Malullük raporuna hangi durumlarda hangi belgelerin eklenmesi gerektiği,

yönünde düzenlemeler yer almaktadır.