Anasayfa / Bağkur / Vergi Kaydı Olup Bağ-Kur Kaydı Olmayanlar Yapılandırmayı Kaçırmayın !

Vergi Kaydı Olup Bağ-Kur Kaydı Olmayanlar Yapılandırmayı Kaçırmayın !

Sponsorlu Bağlantılar

5510 sayılı Kanunun 4/1-b maddesi uyarınca, ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanların, eğer 4/1-a (SSK) kapsamında çalışmaları da yoksa Bağ-Kur sigortalısı olmaları ve vergi mükellefiyetleri devam ettiği sürece her ay sigorta primi ödemeleri zorunludur. Eğer bunlar emekliyse bu durumda sigortalılık söz konusu olmayıp, aylıklarından yüzde 15 sosyal güvenlik destek primi (SGDP) kesilmesi gerekmektedir.

5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca da işe başlama işlemleri tamamlanan vergi mükelleflerinin, vergi mükellefiyeti işleminin tesis tarihinden itibaren iki ayı geçmemek üzere ilgili vergi dairesince Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi gerekmektedir. Eğer vergi mükellefiyeti başlayan kişi kendisi sigortalılık başlangıcı için Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurmamışsa, Kurum vergi dairesinin bildirimi üzerine ilgili kişinin 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalılığı yoksa 4/1-b (Bağ-Kur) tescilini yaparak sigortalılığını başlatmakta, eğer bu kişi emekli ise SGDP kapsamına almakta ve her ay emekli aylığından prim kesmektedir.

Ancak mevzuat bu şekilde olmakla beraber, bazı vergi daireleri iş yoğunluğu (özellikle büyük şehirlerde) veya başka sebeplerle Sosyal Güvenlik Kurumu’na vergi mükellefiyeti kaydı yapılanları ya hiç bildirmemekte ya da geç bildirmektedir. 4/1-b sigortalılığının ise vergi mükellefiyetinin başladığı tarihle birlikte başlaması gerektiğinden, bu tür durumda olanlardan Kurumun geç haberdar olması halinde, kişinin sigortalılığı vergi kaydı başlangıç tarihinden itibaren başlatılarak geriye dönük gecikme zammı ve cezasıyla birlikte yüklü miktarda prim borcu çıkmaktadır. Eğer bu kişi emekli olup SGDP kapsamına alınması gereken biriyse, bu durumda da aynı şekilde geriye dönük olarak kesilmesi gereken SGDP primi gecikme zammı ve cezasıyla birlikte toplu olarak alınmaktadır. Böyle bir uygulama haliyle kişilerin mağduriyetine yol açmaktadır.

Yukarıda belirtildiği şekilde daha önce vergi mükellefiyeti başladığı halde Bağ-Kur sigortalılığı başlamamış veya geç başlamış, (Bağ-Kur kaydı yapılmamış veya geç yapılmış) emekli olduğu için SGDP kesintisi yapılması gerektiği halde aylığından kesinti başlamamış veya geç başlamış kişilerin bir an önce Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurup, geriye dönük prim borçlarını hesaplatıp, yapılandırma kapsamında peşin veya taksitle ödemeleri menfaatlerine olacaktır. Çünkü yapılandırma kapsamında yeniden hesaplanınca borç miktarı azalacaktır (Bkz. Yapılandırmayla Borç Miktarı Ne Kadar Düşer ? başlıklı yazı). Ancak sadece 2014 Nisan ayı ve öncesine ait borçlar yapılandırma kapsamına girdiğinden, 2014 Mayıs ve sonraki aylara ait prim borçları için yapılandırmadan yararlanma imkanı bulunmamaktadır. Hatta vergi kaydı olanlardan Bağ-Kur kaydı olmadığını düşünen kişilerin de bu konuda acele etmelerinde fayda var. Çünkü kendileri Kuruma başvurmamış olsa bile Maliye Bakanlığı’nın VEDOP sisteminden bunlara ait bilgiler Kurum tarafından online olarak alınmış, bu kişilerin Bağ-Kur tescilleri geriye dönük olarak yapılmış ve prim borçları da tahakkuk etmiş olabilir.

Yapılandırmaya son başvuru tarihi ise 31 Aralık 2014’tür.

Öte yandan, yukarıda bahsettiğimiz husus 1 Ekim 2008 tarihinden öncesine ait vergi kaydı olup Bağ-Kur kaydı olmayanları kapsamamaktadır, çünkü bunlar için böyle bir imkan bulunmamaktadır. Yani bunların geriye dönük primlerini ödeyip sigortalı hizmetten saydırma imkanı bulunmamaktadır. Bunlara sadece 2008 yılında 6 aylık bir süre tanınmış olup o süre de bitmiştir.