Anasayfa / Bağkur / Vergi Kaydı Olup Bağ-Kur Kaydı Olmayanlara Yeni İmkan

Vergi Kaydı Olup Bağ-Kur Kaydı Olmayanlara Yeni İmkan

Sponsorlu Bağlantılar

1479 sayılı Bağ-Kur Kanununa eklenen geçici 18 inci maddede; sigortalılık niteliği taşıdıkları halde 4.10.2000 tarihine kadar kayıt ve tescilini yaptırmamış olan sigortalıların sigortalılık hak ve mükellefiyetlerinin 4.10.2000 tarihinden itibaren başlayacağı, bu Kanuna göre zorunlu sigortalı olarak tescil edilmiş olanların sigortalılıklarının, söz konusu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde Kuruma yazılı olarak başvurmaları ve 20.4.1982-4.10.2000 tarihleri arasındaki vergi kayıtlarını belgelemek ve belgelenen bu sürelere ilişkin olarak prim borçlarının tamamını, tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde ödemeleri halinde 4.10.2000 öncesine ait sigortalı hizmetlerinin kabul edileceği yönünde hüküm yer almaktaydı.

1479 sayılı Kanunun birçok maddesi gibi söz konusu geçici 18 inci maddesi de 5754 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmış olmakla beraber geçmişe dönük olarak halen uygulandığından, dolayısıyla 4.10.2000 tarihi öncesine ait vergi kaydı olduğu halde Bağ-Kur kaydı olmayanların sigorta başlangıç tarihi 4.10.2000 olarak alınmaktadır. Bu uygulama nedeniyle de birçok kişi mahkemede dava açmış, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu da 2009/21-10 Esas ve 2009/52 Karar sayılı kararında bu durumda olanların lehine karar vermişti. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Hukuk Müşavirliği söz konusu Yargıtay Kararını esas alarak bu durumdakiler için dava dilekçesi örneği hazırladı ve bu şekilde dava açanların 4.10.2000 tarihi öncesini de Bağ-Kur hizmetine saydırabileceğini duyurdu. Söz konusu dava dilekçesi örneğine BURADAN ulaşabilirsiniz.

Öte yandan 5510 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinde de benzer şekilde, sigortalılık niteliği taşıdıkları halde 1 Ekim 2008 tarihine kadar kayıt ve tescillerini (Bağ-Kur kaydını) yaptırmamış olanların (Tarım Bağ-Kur sigortalıları hariç) sigortalılıklarının 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren başlayacağı hükmüne yer verilmiş, bu durumda olanlara da 6 aylık geçici bir süre tanınmıştı. Dolayısıyla 1 Ekim 2008 tarihinden öncesine ait vergi veya oda kaydı ya da şirket ortaklığı olduğu halde Bağ-Kur kaydı olmayanların sigortalılıkları 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren başlatılmakta olup, yukarıda belirtilen Yargıtay kararı da bu maddeyi kapsamamaktadır. Yani sadece 4.10.2000 tarihi öncesine ait vergi kaydı olanları kapsamaktadır.