Anasayfa / Haber / Vergi Mükelleflerinin Hakları ve Ödevleriyle İlgili Rehber Yayımlandı

Vergi Mükelleflerinin Hakları ve Ödevleriyle İlgili Rehber Yayımlandı

Sponsorlu Bağlantılar

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), vergi mükelleflerini hakları ve ödevleri konusunda bilgilendirmek amacıyla hazırladığı “Mükelleflerin Hakları ve Ödevleri Rehberi”ni PDF formatında Başkanlığın internet sayfasında yayımladı.

Rehbere;

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/beyannamerehberi/mukellefinhakveodevleri2014.pdf

linkinden ulaşabilirsiniz.

Rehberde; mükellefiyetin tesis edilmesinden sona erdirilmesine kadar geçen süreçte mükelleflerin var olan hakları ile yerine getirmek zorunda oldukları yükümlülüklere yer verildi.

Rehber; mükellefiyetin tesis edilmesinden, sona erdirilmesine kadar geçen süreçte mükelleflerin önceden bilgilendirilmeleri suretiyle mükellefiyet sürecinde yaşanabilecek sorunların önüne geçmek ve mükellefiyet sürecini kolaylaştırmak amacıyla hazırlandı.

Rehberin İÇİNDEKİLER bölümü aşağıda yer almaktadır.

—————

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

MÜKELLEFLERİN HAKLARI

Genel Haklar

Özel Haklar (Vergi Kanunlarında Yer Alan Haklar)

MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ

1- BİLDİRMELER

İşe Başlama

Değişiklikler

İşi Bırakma

Yazılı Bildirim Esası

Bildirimlerinin süresinde yapılmamasının yaptırımları

2- DEFTER TUTMA

Serbest Mesleklerde Defter Tutma

Zirai Kazanç Sahiplerinin Tutmak Zorunda Olduğu Defterler

Damga Vergisi Mükelleflerinin Tutmak Zorunda Olduğu Defterler

Basit Usule Tabi Mükelleflerin Kayıtlarının Tutulması

Elektronik Ortamda Defter Tutma

Defter Kayıtlarına İlişkin Kurallar

Defterlere kayıt süreleri

Defter Tasdiki

Tasdik Zorunluluğu olan Defterler

Tasdik Makamı

Defterlerin Tasdik Zamanları

Defter Tutma Hükümlerine Uyulmaması Durumunda Uygulanacak

Yaptırımlar

3-BELGE TEMİNİ VE İPTALİ

Belge temini

Basit usule tabi mükelleflerin belge temini

Belge iptali

Basit usule tabi mükelleflerin belgelerinin iptali

4-BELGE DÜZENLEME

Fatura

İrsaliyeli Fatura

Sevk İrsaliyesi

Fatura Yerine Geçen Vesikalar

Gider Pusulası

Müstahsil Makbuzu

Perakende Satış Vesikaları

Perakende Satış Fişleri

Dip Koçanlı Perakende Satış Fişi

Giriş ve Yolcu Taşıma Biletleri

Ödeme Kaydedici Cihaz Fişleri

Bankalar, Sigorta Şirketleri ve Acenteleri, Sermaye Piyasası Aracı Kurumları ile İkrazatçılıkla Uğraşanların Faaliyetleri Sırasında Düzenleyecekleri Belgeler

Banka Dekontu

Sigorta Poliçesi ve Sigorta Komisyon Gider Belgesi

İşlem Sonuç Formu

Ödünç Sözleşmesi

Döviz Alım-Satım Belgesi

Kıymetli Maden Alım Belgesi, Kıymetli Maden Satım Belgesi

Elektronik Ortamda Düzenlenecek Yolcu Biletleri

Serbest Meslek Makbuzu

Diğer Belgeler

Usulüne Uygun Düzenlenmemiş Belgelere İlişkin Uygulanacak Yaptırımlar

5-MUHAFAZA VE İBRAZ MECBURİYETİ İLE DİĞER ÖDEVLER

Muhafaza ve İbraz

Muhafaza ve İbraz Ödevlerinin Yerine Getirilmemesi Halinde Uygulanacak Yaptırımlar

-Diğer Ödevler

-Vergi İncelemesinde Yetkililere Yardım

-Tahsilat ve Ödemelerin Belgelendirilmesi

-Vergi Levhası

-Bilgi Verme Yükümlülüğü

-Mal ve Hizmet Alımlarına (Form Ba) ve Satışlarına (Form Bs) İlişkin Bildirim

-Mükelleflerin Beyanname Verme ve Ödeme Sürelerine İlişkin Yükümlülükleri

e- Beyanname