Anasayfa / Bağkur / Vergi – Prim – Para Cezası Gibi Borçların Yapılandırılmasıyla İlgili Düzenleme Netleşti

Vergi – Prim – Para Cezası Gibi Borçların Yapılandırılmasıyla İlgili Düzenleme Netleşti

Sponsorlu Bağlantılar

30 Mayıs 2014 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulan ve çalışma hayatına ilişkin önemli düzenlemeler içeren “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” yani torba yasa tasarısı, genel sağlık sigortası (GSS) prim borçlarının yapılandırılması hariç, kamuya ait borçların yapılandırılmasıyla ilgili herhangi bir düzenleme içermiyordu. Ancak bu konuda milletvekilleri tarafından Meclis’e verilmiş kanun teklifleri vardı.

Söz konusu torba tasarının Plan ve Bütçe Alt Komisyon’undaki görüşmeleri sırasında, bu tekliflerden bazıları da torba yasa tasarısına eklenmiş olup, vergi, Bağ-Kur – işveren – GSS prim borcu, trafik cezası, idari para cezaları gibi bir çok konuda borç yapılandırması ve taksitlendirmesi imkanı getiriliyor.

Konuya ilişkin olarak getirilen yapılandırmanın ayrıntılarını düzenleyen ve alt komisyonda kabul edilen tasarıda yer alan 71, 75, 77 ve 78 inci maddeler borç yapılandırmalarıyla ilgili.

71 inci madde başta vergi borçları olmak üzere Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen borçlar,

75 inci maddesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları,

77 inci maddesi Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçlar,

78 inci maddesi ise 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre yersiz ödeme kapsamında geri ödenmesi istenen borçlar,

ile ilgili düzenlemeler içeriyor. Söz konusu maddelerin yer aldığı tasarı metnine;

http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/dwn?p_id=444

linkinden ulaşabilirsiniz.

Tabii bu madde numaraları ve madde içerikleri, tasarının asıl komisyon ve Genel Kuruldaki görüşmeleri sırasında değişebilecektir.