Anasayfa / Pratik Bilgiler / Vergiden İstisna Yemek Tutarı

Vergiden İstisna Yemek Tutarı

Sponsorlu Bağlantılar

Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı,

– 302 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2018 takvim yılında uygulanmak üzere 16 TL olarak,

– 296 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2017 takvim yılında uygulanmak üzere 14 TL olarak,

– 290 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2016 takvim yılında uygulanmak üzere 13.70 TL olarak,

– 287 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ise 2015 takvim yılında uygulanmak üzere 13.00 TL olarak,

belirlenmiştir.

Yukarıda belirtilen istisna tutarını aşan yemek ücretlerinin gelir vergisi kesintisine tabi tutulması gerekmektedir.

Sigorta primine tabi tutulmayacak yemek parası tutarları ise Prime Tabi Tutulmayacak Tutarlar – (Yemek – Çocuk – Aile Yardımı sayfasında belirtilmiştir.