Anasayfa / Haber / Yabancı Uyruklu İşçilerin Bildiriminde İşverenlere Kolaylık Geldi

Yabancı Uyruklu İşçilerin Bildiriminde İşverenlere Kolaylık Geldi

Sponsorlu Bağlantılar

Daha önceleri yeni işe başlayan SSK sigortalılarının sigortalı işe giriş bildirgelerinin verilmesi için 30 günlük bir süre öngörülmüştü. Ancak daha sonra, 1999 yılında 4447 sayılı Kanunla bu uygulama değiştirilmiş ve bazı istisnalar hariç sigortalı işe giriş bildirgesinin en geç çalışmaya başlamadan bir gün önce verilmesi şartı getirilmişti.

Aynı düzenleme 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “Sigortalı bildirimi ve tescili” başlıklı 8 inci maddesinde de yer aldı. Ayrıntılı düzenleme ise Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin “Sigortalılığın başlangıcı ve bildirim yükümlülüğü” başlıklı 11 inci maddesinde yer aldı.

Söz konusu 11 inci maddede istisnaların yer aldığı üçüncü fıkraya, 3 Mayıs 2014 tarihli ve 28989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle yabacı uyruklu çalışanlarla ilgili (e) bendi eklendi.

Eklenen bu bent uyarınca, 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı sayılanlardan; yabancı uyruklu kişilerin; çalışma izin belgesindeki izin başlangıç tarihinden itibaren 45 gün içinde ya da çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihi ile çalışma izin tarihinin farklı olması halinde çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihinden itibaren 45 gün içinde, 11/4/2014 tarihinden itibaren ise 30 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan bildirimler de süresinde yapılmış sayılacak, dolaysıyla sigortalı işe giriş bildirgesinin geç verilmiş olmasından dolayı idari para cezası uygulanmayacak. Daha da önemli işverenler kayıt dışı işçi çalıştırdığı gerekçesiyle bir yıl süreyle teşvikten yararlanma hakkını kaybetme riskinden kurtulacak.