Anasayfa / Pratik Bilgiler / Yabancı Uyruklu Kaçak İşçi Çalıştırma Cezası

Yabancı Uyruklu Kaçak İşçi Çalıştırma Cezası

Sponsorlu Bağlantılar

6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 23. Maddesi Gereğince Uygulanacak İdari Para Cezaları

(Kanun 13/8/2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.)

Ceza Uygulanacak FiillerCeza Miktarı

2016

Ceza Miktarı

2017

Ceza Miktarı

2018

Aşağıda belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeden bağımsız veya süresiz çalışma izni ile çalışan yabancıya (23/5/a/1);400 TL415 TL475 TL
Aşağıda belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeden yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için (23/5/a/2);400 TL415 TL475 TL
Çalışma izni olmaksızın bir işverene bağlı olarak çalışan yabancıya (23/5/b/1);2.400 TL2.491 TL2.851 TL
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya (23/5/b/2);4.800 TL4.983 TL5.704 TL
Çalışma izni olmaksızın yabancı çalıştıran işverene veya işveren vekiline her bir yabancı için (23/5/b/3);6.000 TL6.229 TL7.130 TL
Yukarıda belirtilen fiillerin tekrarı halinde idari para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.
İşverene Uygulanacak Diğer Yaptırımlar:

Çalışma izni bulunmadan çalıştığı tespit edilen yabancılar sınır dışı edilmek üzere İçişleri Bakanlığına bildirilir. İşveren veya işveren vekili, çalışma izni bulunmayan yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır.

Bildirim Yükümlülüğü: Kanunun 22 nci maddesine göre; yabancı çalıştıran işverenler ile süresiz veya bağımsız çalışma izni bulunan yabancılar, çalışma izninin veya çalışma izni muafiyeti kapsamında çalışmanın başlaması ve sona ermesi durumu ile çalışma izni veya çalışma izni muafiyetinin iptalini gerektirecek hâlleri on beş gün içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirmekle yükümlüdür.
Cezanın Uygulanması: Yukarıda belirtilen idari para cezaları Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından uygulanır. Verilen idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir