Anasayfa / Pratik Bilgiler / Yabancı Uyruklu Kaçak İşçi Çalıştırma Cezası

Yabancı Uyruklu Kaçak İşçi Çalıştırma Cezası

Sponsorlu Bağlantılar

6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 23. Maddesi Gereğince Uygulanacak İdari Para Cezaları

(Kanun 13/8/2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.)

 Ceza Uygulanacak Fiiller

Ceza Miktarı

2016

Ceza Miktarı

2017

Aşağıda belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeden bağımsız veya süresiz çalışma izni ile çalışan yabancıya (23/5/a/1);400 TL415 TL
Aşağıda belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeden yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için (23/5/a/2);400 TL415 TL
Çalışma izni olmaksızın bir işverene bağlı olarak çalışan yabancıya (23/5/b/1);2.400 TL2.491 TL
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya (23/5/b/2);4.800 TL4.983 TL
Çalışma izni olmaksızın yabancı çalıştıran işverene veya işveren vekiline her bir yabancı için (23/5/b/3);6.000 TL6.229 TL
Yukarıda belirtilen fiillerin tekrarı halinde idari para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.
İşverene Uygulanacak Diğer Yaptırımlar:

Çalışma izni bulunmadan çalıştığı tespit edilen yabancılar sınır dışı edilmek üzere İçişleri Bakanlığına bildirilir. İşveren veya işveren vekili, çalışma izni bulunmayan yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır.

Bildirim Yükümlülüğü: Kanunun 22 nci maddesine göre; yabancı çalıştıran işverenler ile süresiz veya bağımsız çalışma izni bulunan yabancılar, çalışma izninin veya çalışma izni muafiyeti kapsamında çalışmanın başlaması ve sona ermesi durumu ile çalışma izni veya çalışma izni muafiyetinin iptalini gerektirecek hâlleri on beş gün içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirmekle yükümlüdür.
Cezanın Uygulanması: Yukarıda belirtilen idari para cezaları Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından uygulanır. Verilen idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir

 

2017 Yılında 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzni Hakkında Kanuna Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

(6735 sayılı Kanunla 4817 sayılı Kanun 13/8/2016 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmış olup, yerini yeni Kanun almıştır.)

4817 SAYILI KANUNUN 21. MADDESİ HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARICEZA MİKTARI

2014

CEZA MİKTARI

2015

CEZA MİKTARI

2016

4817/ 18. Maddede öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için379 TL417 TL440 TL
Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya759 TL835 TL881 TL
Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işveren veya işveren vekillerine her bir yabancı için7.612 TL8.381 TL8.848 TL
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya3.043 TL3.350 TL3.536 TL