Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği

Sponsorlu Bağlantılar

4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun kapsamında, Türkiye’de çalışacak yabancılara çalışma izni verilmesi konusundaki genel düzenleme Kanunda yapılmış, uygulanacak idari para cezaları Kanunda belirtilmiş (Bkz. 2014 Yılında 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzni Hakkında Kanuna Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları); her türlü çalışma izinlerinin verilmesi, sınırlandırılması, iptali, çalışma izninden muaf tutulacak yabancılar ile bildirim yükümlülüklerinin nasıl yerine getirileceğine ilişkin usul ve esaslar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bu konuda yapılacak işlemlerin ayrıntısı ise bu Yönetmelik ile düzenlenmiş; Yönetmelik 29 Ağustos 2003 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 6 Eylül 2003 tarihinde de yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliğin;

– İzin ve İzin Uzatma Başvuruları başlıklı bölümünde; başvuru yapılacak merciler, başvuru ve iznin verilmesinde şekil, yurt dışından yapılacak başvurular, yurt içinden yapılacak başvurular, uzatma başvuruları,

– İzin ve İzin Uzatma Başvurularının Değerlendirilmesi başlıklı bölümünde; bakanlığın eksik evrak tespiti, ilgili mercilerden görüş alınması, ilgili mercilerin eksik evrak tespiti, ilgili mercilerce evrakların incelenmesi, izinlerin verilmesi veya uzatılmasında değerlendirme, kanuni çalışmaya dahil edilecek süreler, çalışma süreleri ve ikamet izninde kesinti,

– İzin ve Uzatma Kararları ile Kararların İlgili Mercilere Bildirimi başlıklı bölümünde; karar, düzeltme kararı, bakanlık kararının ilgili mercilere bildirimi, izin ve uzatmaya ilişkin üst sınır,

– İzinlerin Sınırlandırılması, Reddi, İptali, İadesi, Geçerliliğini Kaybetmesi başlıklı bölümünde; izinlerin sınırlandırılması ve sınırlandırmaya ilişkin istisnai durumlar, izin isteminin reddi, iznin iptali, iptal edilen izin belgesinin iadesi, iznin geçerliliğini kaybetmesi,

– Çalışma İzin Türleri başlıklı kısmının Süreli Çalışma İzinlerinin Verilmesi ve Uzatılması başlıklı bölümünde; süreli çalışma izni, süreli çalışma izninin coğrafi alanı, süreli çalışma izninin uzatılması, yabancının eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının süreli çalışma izni başvuruları, kanuni ve kesintisiz ikameti gösterir belgenin ibrazı, eş ve çocukların kanuni ve kesintisiz ikamet sürelerinin hesaplanması,

– Süresiz Çalışma İzinlerinin Verilmesi ve Uzatılması ile Uzatmanın İkametle İlişkisi başlıklı bölümünde; süresiz çalışma izni, yabancının eşinin ve çocukların kanuni ve kesintisiz ikamet sürelerinin hesaplanması, kanuni çalışma süresinin hesaplanması ve bu durumu gösterir belgenin ibrazı, süresiz çalışma iznine bağlı olarak verilecek ikamet izni,

– Bağımsız Çalışma İzinlerinin Verilmesi ve Uzatılması ile Uzatmanın İkametle İlişkisi başlıklı bölümünde; bağımsız çalışma izni, kanuni ve kesintisiz ikameti gösterir belgenin ibrazı, yabancının eşinin ve çocukların kanuni ve kesintisiz ikamet sürelerinin hesaplanması, bağımsız çalışma iznine bağlı olarak verilecek ikamet izni, bağımsız çalışma iznine esas belgelerin yanı sıra, istenilebilecek diğer belgeler, bağımsız çalışma izni müracaat belgesi, bağımsız çalışma izni müracaat belgesinin geçerliliği,

– İstisnai Haller başlıklı bölümünde çalışma izni verilmesi konusunda uygulanacak istisnalar,

– Üçüncü kısmında çalışma izni muafiyetleri, bildirim yükümlülüğü, denetleme yetkisi ve harç alımı,

– Ekinde de başvuruya eklenecek belgelerle ilgili açıklamalar,

konularında düzenlemeler yer almaktadır.