Anasayfa / Haber / Yapı İşlerinde İş Güvenliği Yönetmeliği Yenilendi

Yapı İşlerinde İş Güvenliği Yönetmeliği Yenilendi

Sponsorlu Bağlantılar

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak ve Avrupa Birliğinin 24/6/1992 tarihli ve 92/57/EEC sayılı Konsey Direktifine paralel olarak hazırlanan, Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 5 Ekim 2013 tarihli ve 28786 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aynı konuda daha önce 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği ise yürürlükten kaldırıldı. Söz konusu eski ve yeni yönetmeliklere sitemizin Mevzuat bölümünden ulaşabilirsiniz.

Yeni Yönetmelik; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm yapı işlerinin yapıldığı işyerlerinde uygulanacak, 19/9/2013 tarihli ve 28770 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği kapsamına giren işyerlerinde ise uygulanmayacak. 5 Ekim 2013 tarihinden önce hazırlanan sağlık ve güvenlik planları 1/6/2014 tarihine kadar bu yeni Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilecek.

Yeni Yönetmelik, aşağıdaki yapı işlerinde uygulanacak;

1– Kazı, yarma ve doldurma işleri

2– Hafriyat

3– İnşa

a) Bina

b) Set, baraj

c) Yol, demiryolu, havai hat

ç) Tünel

d) Metro

e) Köprü

f) Çelik yapı

g) İskele, liman, dalga kıran,  gemi

ğ) Kanalizasyon, lağım

h) Kuyu

ı) Kanal

i) Duvar

j) Sıva, badana, boya işleri

k) Elektrik tesisatı

l) Sıhhi tesisat

m) Kalorifer tesisatı

n) Dülgerlik

o) Marangozluk

4– Prefabrike elemanların inşası ve sökümü

5– Montaj işleri

6– Değiştirme ve donatma

7– Tadilatlar

8– Yenileme

9– Tamir

10– Söküm

11– Yıkım

12– Restorasyon

13– Bakım, boyama ve temizleme

14– Drenaj

15– Bu ekte belirtilen işlerde kullanılan sabit ve hareketli makine ve tesisleri kullanma.