Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Yönetmelik, yapı işlerinde alınacak asgari iş sağlığı ve güvenliği şartlarını belirlemek üzere 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa istinaden çıkarılarak 5 Ekim 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir. Bu konuya ilişkin olarak daha önce 4857 sayılı İş Kanununa istinaden çıkarılarak 23 Aralık 2003 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği ise yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelik, 6331 sayılı Kanun kapsamına giren tüm yapı işlerinin yapıldığı işyerlerinde kapsamakta olup, 19 Eylül 2013 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği kapsamına giren işyerlerinde ise uygulanmaz.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Alt işveren, Kendi nam ve hesabına çalışan, Proje, Proje sorumlusu, Sağlık ve güvenlik koordinatörü, İşveren, Sağlık ve güvenlik planı, Yapı işleri, Yapı alanı kavramlarının Yönetmelik kapsamında neyi ve kimleri ifade ettiği Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilmiştir.

İnşaat ve çeşitli mühendislik işlerinin yürütüldüğü, yerüstü veya yeraltında, su üstü veya su altında yapılan ve Yönetmelik Ek–1’de yer alan işler ile benzeri diğer işler, Yönetmelik kapsamında yapı işi sayılmaktadır.

Yönetmeliğin;

– İşverenlerin ve Diğer Kişilerin Yükümlülükleri ve Sorumlulukları başlıklı bölümünde; İşverenlerin yükümlülükleri, Proje sorumlusu ve işverenlerin sorumlulukları, Diğer kişilerin yükümlülükleri,

– Genel Hükümler başlıklı bölümünde; Sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin görevlendirilmesi, sağlık ve güvenlik planı ve bildirim, Proje hazırlık aşamasında genel prensipler, Sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin proje hazırlık aşamasındaki görevleri, Sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin proje uygulama aşamasındaki görevleri, Çalışanların bilgilendirilmesi, Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması,

– Çeşitli ve Son Hükümler başlıklı bölümünde; Kullanılan makine, araç, ekipman, malzeme ve çalışma yöntemleri, Sağlık ve güvenlik planlarının geçerliliği,

madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.

Yönetmelik eklerinde ise;

– Ek 1 Yapı İşleri Listesi,

– Ek 2 İş Sağlığı ve Güvenliği Risklerini İçeren Çalışmaların Listesi

– Ek 3 Yapı İşine İlişkin Bildirim,

– Ek 4 Yapı Alanları İçin Asgari Sağlık ve Güvenlik Şartları,

yer almaktadır.