Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Uzun Vadeli Sigorta Kolları Soru ve Cevaplar / Yapılan Kontrol Muayenesi Sonucunda Bağlanmış Olan Aylıklarla İlgili Hangi İşlemler Yapılmaktadır ?

Yapılan Kontrol Muayenesi Sonucunda Bağlanmış Olan Aylıklarla İlgili Hangi İşlemler Yapılmaktadır ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 40- YAPILAN KONTROL MUAYENESİ SONUCUNDA BAĞLANMIŞ OLAN AYLIKLARLA İLGİLİ HANGİ İŞLEMLER YAPILMAKTADIR ?

CEVAP 40- SGK’ca yaptırılan kontrol muayenesinde veya sigortalının isteği üzerine ya da işe alıştırma sonunda yapılan muayenesinde yeniden tespit edilecek malullük durumuna göre, malullük aylığı yeni malullük durumuna esas tutulan raporun tarihini takip eden ödeme dönemi başından başlanarak artırılmakta, azaltılmakta veya kesilmektedir.

Burada, maluliyet derecesine göre işlem yapılmakta ve eğer maluliyet oranı % 60’ın altına düşmüşse malullük aylığı kesilmektedir.