Anasayfa / Haber / Yapılandırılan Borç Üzerindeki Haciz veya Teminat Ne Olacak ?

Yapılandırılan Borç Üzerindeki Haciz veya Teminat Ne Olacak ?

Sponsorlu Bağlantılar

6552 sayılı Torba Yasanın Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçların yapılandırılmasıyla ilgili 81 inci maddesinde; “Bu maddeye göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir.” hükmüne yer verilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu da yapılandırma işlemlerine ilişkin olarak yayımladığı 2014/26 sayılı Genelge’de konuya açıklık getirmiştir. (Bkz. Bütün Ayrıntılarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna Olan Borçların Yapılandırılması, 6552 Borç Yapılandırmasıyla İlgili Tebliğ ve Genelgeler Yayımlandı başlıklı yazılar). Buna göre;

Yapılandırma başvurusunda bulunan borçluların, borçları üzerindeki hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak, aynı şekilde borca karşılık alınmış teminat varsa ödemelere isabet eden tutardaki teminatlar iade edilecek.

Daha açık bir anlatımla;

Kuruma olan borçlarından dolayı üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına (maaş, aylık veya gelir, kira, mevduat, istihkak, hakediş vb.) haciz konulmuş olan borçluların, söz konusu borçları için yapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde, üçüncü kişiler nezdindeki hak ve alacaklar üzerine konulan hacizler;

– Peşin ödeme yolunun tercih edilmesi halinde borcun tamamının ödenmesinin,

– Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ise ilk taksitin ödenmesinin,

ardından kaldırılacak.

Borçtan dolayı taşınır ve taşınmaz (ev – arsa gibi gayrimenkul, motorlu taşı gibi menkul) mallar üzerine konulmuş olan hacizler ise hacze konu malın birden fazla olması ve her birinin değerinin ayrı ayrı belirlenebilir nitelikte ya da ayrı ayrı tescile konu olması şartıyla, haczin devam edeceği malın değerinin en az yapılandırma öncesindeki toplam borç tutarını karşılaması ve borçlu tarafından yazılı talep edilmesi kaydıyla, daha önce konulmuş hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak, alınmış teminatlar ise yine yapılan ödemeler nispetinde iade edilecek. Borcun tamamı ödendiğinde ise haciz tamamen kaldırılacak.

Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince (vergi dairelerince) tahsil edilen vergi ve diğer borçlarla ilgili yapılandırmayı düzenleyen 6552 sayılı Torba Yasanın 73 üncü maddesinde de “Bu maddeye göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir.” şeklinde hüküm yer aldığından, benzer uygulama bu borçlar için de söz konusu olacaktır.