Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Uzun Vadeli Sigorta Kolları Soru ve Cevaplar / Yaşlılık Aylığı (Normal Emeklilik) İçin Başvuruda Hangi Belgeler İstenmektedir ?

Yaşlılık Aylığı (Normal Emeklilik) İçin Başvuruda Hangi Belgeler İstenmektedir ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 29- YAŞLILIK AYLIĞI (NORMAL EMEKLİLİK) İÇİN BAŞVURUDA HANGİ BELGELER İSTENMEKTEDİR ?

CEVAP 29- Müracaat için gerekli belgeler aşağıda statülere göre ayrı arı belirtilmiştir:

a) 4/a (eski SSK’lı) kapsamında çalışan sigortalılar için;

-Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi

-1 adet fotoğraf

-Gelir vergisinden muafiyet belgesi (Vergi indiriminden yararlanan sigortalılar için)

– Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (işten ayrıldıktan sonra ilk 10 gün içinde talepte bulunanlar için)

b) 4/c (eski Emekli Sandığı) kapsamında çalışanlardan;

b-1) Görevde iken emekli olanlar için;

-Dilekçe (İstekle ve açıkta iken emekli olanlar için)

-Emekliye Sevk Onayı

-Hizmet Belgesi

-Öğrenim Durum Belgesi

-Askerlik Durumu Belgesi

-3 adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş)

b-2)Açıkta iken emekli olanlar için;

Görevde iken emekli olanlar için istenen belgelere ilaveten,

-Halen ikamet edinilen yerdeki vergi dairesinden veya mal müdürlüğünden alınacak vergi mükellefi olup olmadığına dair resmi yazı

-Kanuna göre hizmet akdi ve kendi nam ve hesabına bağımsız kapsamında hizmetinin olup olmadığına dair birinci derece imzaya yetkili personel tarafından imzalı resmi yazı

-Görevinden ayrıldıktan sonra göre 4/a veya 4/b kapsamına tabi çalışıp çalışmadığına dair kendisi tarafından doldurulacak beyanname.

c) 4/b (eski Bağ-Kur) kapsamında çalışanlar için;

-Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi

-1 adet fotoğraf

-Sigortalılık belgesi (vergi, dernek ve oda kaydı olan sigortalılar için İlişiksizlik Belgesi)