Anasayfa / Yargı Kararları / Yaşlılık Aylığının Kesilmesi – Haczedilmesi – SGDP İle İlgili Yargıtay Kararları

Yaşlılık Aylığının Kesilmesi – Haczedilmesi – SGDP İle İlgili Yargıtay Kararları

Sponsorlu Bağlantılar

yargi_info2

Bu bölümde; boşandığı eşiyle birlikte yaşadığı gerekçesiyle ölüm (yetim) aylığı kesilen ve ödenenler geri istenen kişinin aylığın tekrar bağlanması ve Kuruma borçlu olmadığının tespiti talebi, Yurda kesin dönüş yapmadığı için aylığı kesilen kişinin ödenen aylıkları Kuruma geri ödemesi, yaşlılık aylığının iptaline ilişkin Kurum işleminin iptali ile kesilen aylığın yeniden bağlanması talebi, işten ayrılmadan emekli aylığı talebinde bulunan kişiye ödenmiş olan aylığın Kuruma geri ödenmesi, ……… tahsis numarası ile emekli olduğunun ve emeklilik durumunun devam ettiğinin tespitine karar verilmesi istemi, Kurumdan yersiz olarak emekli aylığı alan kişinin sebepsiz zenginleşmesinden bahsedebilmek için kötü niyetli olması gerektiği, maaş kesintisinin yasal olmadığının ve maaşın tamamına müstehak olduğunun tespiti ile yaşlılık aylığından kesilen tutarın geri ödenmesi talebi, ödenen yaşlılık aylıklarının geri ödenmesine dair Kurum işleminin iptali istemi, yaşlılık aylığından kesilen sosyal güvenlik destek primi (sgdp) kesintisinin iptaline ve yapılan kesintilerin geri ödenmesine karar verilmesi talebi, aylığın kesilmesine dair Kurum işleminin iptaliyle Kuruma borcu olmadığının tesbitine ve kesilen yaşlılık aylığının devamına   karar verilmesi istemi, emekli maaşındaki haczin kaldırılması talebi, yaşlılık aylığı alıyorken çalışmaya başladığı için aylığı kesilen kişinin aylığın tekrar bağlanması talebi, gibi konularda Yargıtay kararları yer almakta olup kararlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Yargı Kararlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Bu bölümdeki bazı Yargıtay kararlarının konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

• Destekleme primi

• Direnme kararı

• Eksik ödenen emekli maaşı

• Fiili hizmet süresi

• Görevli mahkeme

• Görevsizlik kararı

• İtirazın iptali

• Karar düzeltme

• Kesilen aylığın tekrar bağlanması

• Kontrol muayenesi

• Kurum işleminin iptali

• Kurum işleminin iptali ve tespit davası

• Müktesep hakların ihlali

• Ödenen primlerin tahsili

• Sigortalılık statüsü

• Sigortalılıkların çakışması-yaşlılık aylığı tahsisi

• Tarım sigortalılığı

• Yaş tashihi

• Yaşlılık aylığı hakkının tespiti

• Yurtdışından dönüş

Yaşlılık aylığının kesilmesi ve haczedilmesiyle ilgili olarak ayrıca Yaşlılık/Emeklilik Aylığıyla İlgili Yargıtay Kararları bölümüne de bakabilirsiniz.