Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Uzun Vadeli Sigorta Kolları Soru ve Cevaplar / Yaşlılık (Normal Emeklilik) Şartları Açısından Özel Durum ve Şartlar da Söz Konusu mudur ?

Yaşlılık (Normal Emeklilik) Şartları Açısından Özel Durum ve Şartlar da Söz Konusu mudur ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 23- YAŞLILIK (NORMAL EMEKLİLİK) ŞARTLARI AÇISINDAN ÖZEL DURUM VE ŞARTLAR DA SÖZ KONUSU MUDUR ?

CEVAP 23- Bazı çalışma veya durumlar için özel olarak yaşlılık yani emekli şartları belirlenmiş olup, bunlar aşağıda sıralanmıştır:

-4/a (eski SSK) sigortalıları için; En az 20 yıldan beri Bakanlıkça tespit edilen maden işyerlerinin yeraltı işyerlerinde sürekli çalışanlar,

-4/a (eski SSK) sigortalıları için; Bakanlıkça tespit edilen maden işyerlerinin yeraltı işyerlerinde yeraltı münavebeli işlerinde çalışanlar,

-Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten malûl sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya özrü bulunan ve bu nedenle malûllük aylığından yararlanamayan sigortalılar,

-4/a sigortalıları için; 1/10/2008 tarihinden önce sigortalı olup bu Kanunun yürürlük tarihinden önce veya sonra sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış durumda olan sigortalılar,

-SGK’ca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu SGK Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının % 50 ilâ % 59  veya % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar.

-Erken yaşlanmış olduğu tespit edilen sigortalılar.