facebook twitter in rss
 
2015 Yılında Uygulanacak Tutarlar / 2015 Pratik Bilgiler
TORBA YASA ÖZEL - 6552 Sayılı Torba Yasa Hakkındaki Tüm Haber - Bilgi ve Açıklamalar
Brüt Asgari Ücret Net Asgari Ücret - Bekar İşçi Prime Esas Kazanç Alt Sınır Prime Esas Kazanç Üst Sınır
1.201,50 TL 949,07 TL 1.201,50 TL 7.809,75 TL
Anasayfa / Dosyalar / SGK - Sigorta Mevzuatı Dosyalar / Yaşlılık Sigortası – Sağlanan Yardımlar ve Emekli Aylığına Hak Kazanma Şartları – Aylık Alanların Çalışması

Yaşlılık Sigortası – Sağlanan Yardımlar ve Emekli Aylığına Hak Kazanma Şartları – Aylık Alanların Çalışması

Sponsorlu Bağlantılar

1-Yasal Düzenleme:

Yaşlılık sigortası ile ilgili düzenlemeler; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 28 ila 31 inci maddelerinde, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin eski 59 ila 63, yeni 55 ila 59 uncu maddelerinde yer almaktadır. Ayrıca konuya ilişkin olarak; 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar İle Hak Sahiplerinin Tahsis İşlemlerine İlişkin Tebliğ ile Gelir/Aylık Ödeme ve Yoklama İşlemleri Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır.

2-Sosyal Güvenlik Reformu İle Gelen Değişiklikler:

2.1-4/a kapsamındaki sigortalılar için 7000 olan prim ödeme gün sayısı 7200’e yükseltildi.

2.2-4/b kapsamındaki sigortalılar için 25 tam yıl çalışmış olma şartı 9000 prim ödeme gün sayısı olarak değiştirildi.

2.3-2036 yılında başlamak üzere emeklilik yaşında kademeli artış getirildi. 2044 yılında erkekler için, 2048 yılında da kadınlar için emeklilik yaşı 65 olacak ve kadın-erkek emeklilik yaş farkı eşitlenecek.

3-Genel Açıklamalar:

01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunda emeklilik yaşı aynen kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak yer almış olmakla birlikte, 01.01.2036 tarihinden itibaren kademeli olarak yükselecek şekilde düzenlenmiş, 01.10 2008 tarihinden önce sigortalı olanlar için ise 5510 sayılı Kanunun geçici 4, 5, 6, 7, 8, 9. maddeleri ile 506 sayılı Kanunun geçici 81 inci ve 1479 sayılı Kanun’un geçici 10 uncu maddelerinde öngörülen kademeli geçiş hükümleri uygulanır.

4-Sağlanan Yardımlar:

Yaşlılık sigortasından sigortalıya sağlanan haklar şunlardır:

a-Yaşlılık aylığı bağlanması,

b-Toptan ödeme yapılması,