Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Uzun Vadeli Sigorta Kolları Soru ve Cevaplar / Yaşlılık Toptan Ödemesi Alanlara Daha Sonra Aylık Bağlanması Mümkün müdür ?

Yaşlılık Toptan Ödemesi Alanlara Daha Sonra Aylık Bağlanması Mümkün müdür ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 74- YAŞLILIK TOPTAN ÖDEMESİ ALANLARA DAHA SONRA AYLIK BAĞLANMASI MÜMKÜN MÜDÜR ?

CEVAP 74- Toptan ödeme yapılarak hizmetleri tasfiye edilmiş bulunanlardan, yeniden emeklilik primi bildirilmiş olanlar, yazılı olarak müracaat etmeleri halinde, aldıkları toptan ödemenin ödeme tarihi ile yazılı istek tarihi arasında geçen yıllar için her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan tutarın ilgiliye tebliğ tarihini takip eden ayın sonuna kadar ödemeleri halinde, bu hizmetler ihya edilmekte ve gerektiğinde de aylık bağlanmaktadır.

Burada da dikkat edilmesi gereken husus, ihya yapılırken 4/a ve 4/b sigortalıları için ihya miktarının hesaplanması, 1/0/2008 tarihine kadar olan kısma isabet eden miktarı için hesaplama mülga kanunlara (kanuni faiz ile tahsili), 1/10/2008 tarihinden sonrasına isabet eden miktarı için ise hesaplamada güncelleme katsayısının kullanılacak olmasıdır.

Ayrıca,  15/10/2008 tarihinden önce göreve başlayan kamu görevlileri için kesenek iadesi için 5 yıllık zamanaşımı söz konusu olmasına karşın, bu kesenekler kişi adına 10 yıl boyunca hesaplarda izlenmekle birlikte, 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesiyle “Kesenek veya toptan ödemeleri zamanaşımına uğramış olması nedeniyle hizmetleri tasfiye edilmiş olanların, tasfiye edilmiş süreleri bu Kanuna göre birleştirilecek hizmetlerden kabul edilir.” hükmü getirildiğinden,  kesenekleri zamanaşımına uğrayan hizmetlerin ihya edilmeksizin iştirakçilerin fiili hizmet sürelerine eklenmesi  imkanı sağlanmıştır.

Prim ödeme veya hizmetlerin ihyası için, ihya tarihinde herhangi bir statüye tabi çalışmak ve prim ödenmesi şartı da aranmaktadır.