Anasayfa / Haber / Yatırım Teşvik Uygulamasının Süresi Uzatıldı

Yatırım Teşvik Uygulamasının Süresi Uzatıldı

Sponsorlu Bağlantılar

15/06/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6322 sayılı Kanunla yeni bir yatırım teşvik uygulaması getirilmiş, daha sonra uygulamanın ayrıntısı 19/06/2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 20/06/2012 tarihli Resmi Gazete’de Ekonomi Bakanlığı tarafından yayımlanan Tebliğ ile belirlenmiş, ardından da sigorta primi işveren hissesi desteğinin uygulamasıyla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu 2012/30 sayılı Genelge’yi yayımlamıştı.

Söz konusu yatırım teşvik uygulaması kapsamında Türkiye altı bölgeye ayrılmış, sağlanacak sigorta primi işveren hissesi desteğinden, birinci ve ikinci bölgelerde 31/12/2013 tarihine kadar (bu tarih dahil) başlanılan yatırımlar için yararlanılacağı hükme bağlanmıştı. Dolayısıyla herhangi bir süre uzatımı olmadığı taktirde, bu düzenlemeye göre 31/12/2013 tarihinden sonra birinci ve ikinci bölgelerde başlanılan yatırımlarla ilgili olarak söz konusu teşvik kapsamında sigorta primi işveren hissesi desteğinden artık yararlanılmayacağını Yatırım Teşvikinin Süresi Uzatılacak mı ? başlıklı yazımızda belirtmiştik.

Nihayet söz konusu sürenin uzatılmasına ilişkin 2014/6058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 9 Mayıs 2014 tarihli ve 28995 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, karar 19/6/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Yapılan bu süre uzatımına göre; büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlarda sigorta primi işveren hissesi desteği aşağıdaki şekilde uygulanacak.

Bölgeler31/12/2014 tarihine kadar (bu tarih dahil) başlanılan yatırımlar1/1/2015 tarihinden itibaren başlanılan yatırımlar
12 yıl
23 yıl
35 yıl3 yıl
46 yıl5 yıl
57 yıl6 yıl
610 yıl7 yıl

Aynı Karar ile 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının faiz desteğine ilişkin 11 inci maddesinin beşinci fıkrası ve vergi indirimine ilişkin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “31/12/2013” tarihi “31/12/2014” olarak değiştirildi.

2012/3305 sayılı Kararın “Öncelikli yatırım konuları” başlıklı 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (ğ) bentleri değiştirildi ve fıkraya (j) ve (k) bentleri eklendi.

Bahse konu yatırım teşvik uygulamasına ilişkin ayrıntılı bilgi ve açıklamalar Bütün Ayrıntılarıyla Yeni Yatırım Teşvik Uygulaması başlıklı sayfada yer almaktadır. Söz konusu Bakanlar Kurulu kararının yer aldığı 9 Mayıs 2014 tarihli Resmî Gazete’ye http://www.resmigazete.gov.tr/adresinden ulaşabilirsiniz.