Anasayfa / Haber / Yazar Kasa Pos’a Zorunlu Geçiş Tarihi Ertelendi

Yazar Kasa Pos’a Zorunlu Geçiş Tarihi Ertelendi

Sponsorlu Bağlantılar

426 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca;

– 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananların 1/7/2013 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazları kullanmaya başlamaları,  kapsama dâhil olan mükelleflerin, bu tarihten sonra kullandıkları tüm seyyar EFT-POS cihazlarının yeni nesil ödeme kaydedici cihaz özelliği bulunması,

– Yol kenarı otopark hizmeti veren mükelleflerin 1/7/2013 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özelliği olanlarını kullanmaya başlamaları,

– EFT-POS özellikli cihaz kullanma mecburiyetine tâbi olanların, cihazın faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 90 gün (1/7/2013 tarihinden itibaren 90 günü geçmemek üzere) içerisinde ilgili Vergi Dairesine başvurarak cihazı kayıt ettirmeleri gerekiyordu.

Ancak, 29 Haziran 2013 tarihli ve 28692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 426 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 1/7/2013 tarihi 1/10/2013 olarak değiştirildi. Dolayısıyla EFT-POS özellikli cihazlara zorunlu geçiş ve buna bağlı olarak cihazı kaydettirmek için öngörülen 90 günlük sürenin başlangıcı 1/10/2013 tarihine kadar ertelenmiş oldu. Ancak söz konusu mükelleflerden isteyen  bu tarihi beklemeden EFT-POS özellikli cihazlara şimdiden geçebilecek.