Anasayfa / Eski Haberler / Yeni Bireysel Emeklilik Sisteminin Ayrıntılarını Düzenleyen Yönetmelik Yayımlandı

Yeni Bireysel Emeklilik Sisteminin Ayrıntılarını Düzenleyen Yönetmelik Yayımlandı

Sponsorlu Bağlantılar

Bireysel emeklilik sistemi ülkemizde; 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 7/4/2001 tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte 7/10/2001 tarihinde uygulanmaya başlanmış, ardından 2007 yılında 5684 sayılı Kanunla, 2008 yılında da 5728 sayılı Kanunla sistemde bazı değişiklikler yapılmıştı.

Bu defa bireysel emeklilik sistemini daha cazip hale getirmek, insanları birikim ve tasarrufa teşvik etmek amacıyla Hükümet, bireysel emeklilik sistemine teşvik getirmeye, devlet katkısı eklemeye ve bazı yeni düzenlemeler yapmaya karar verdi (18/4/2012 tarihli haber). Bu çerçevede, gerekli yasal düzenlemeler ile ilgili kanunlardaki ek ve değişiklikler; 29/6/2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6327 sayılı “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la yapıldı.

Ancak, söz konusu yasa değişiklikleri ile yeni uygulamanın sadece ana hatları belirlenmiş olup, uygulamanın ayrıntılarının ise yönetmelikle düzenlenmesi gerekiyordu. Nihayet konuya ilişkin olarak düzenlenen Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik 9/11/2012 tarihli ve 28462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmeliğin; 22 nci maddesinin ikinci fıkrası hariç diğer hükümleri 1/1/2013 tarihinde, emeklilik yatırım fonu toplam gider kesintisi ve performans kesintisinin düzenlendiği 22 nci maddesinin ikinci fıkrası ise 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girecek. Dolayısıyla yeni bireysel emeklilik sistemi 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak.

Yönetmelikte aşağıda belirtilen konular düzenleniyor;

Emeklilik sözleşmesi ve tarafları.

Bilgilendirme, teklif ve sözleşmenin düzenlenmesi.

Mesafeli satış yoluyla sözleşme düzenlenmesi.

Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ve cayma hakkı.

Emeklilik planı.

Katkı payının yatırıma yönlendirilmesi.

Fon dağılımı değişikliği.

Emeklilik planı değişikliği.

Birikimin aktarımı.

Hakların kullanımı.

Katkı payının değiştirilmesi ve ödemeye ara verme.

Sistemden ayrılma.

Emekliliğe hak kazanma ve birikimin ödenmesi.

Katkı paylarının takip edileceği hesaplar.

Hak kazanma süresi ve hak kazanılan birikim.

Hak kazanılan birikimin transfer yoluyla aktarılması ve ödenmesi.

Giriş aidatı.

Yönetim gider kesintisi.

Fon toplam gider kesintisi ve performans kesintisi.

Katılımcıya verilecek bilgi, belge ve formlar.

Sözleşmelerin numaralandırılması.

Kayıtların saklanması.

Fon paylarına ilişkin tedbirler.

Söz konusu Yönetmeliğin yer aldığı 9/11/2012 tarihli Resmi Gazete’ye http://www.resmigazete.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.